Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000502

Adrese:

Liepupe 29-13, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4023

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64020139 @ 64023928
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Salacgrīvas bibliotēkas katalogs
Iestādes vietne Salacgrīvas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Zvīne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010620907

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0263

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.09.2016

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

498 A

Akreditācijas datums:

19.12.2016

Akreditācijas termiņš:

19.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Liepupes bibliotēka dibināta 1945. gadā. Bibliotēkas pamatdarbība no 2009. gada marta atrodas Liepupes centrā māja 29-13. Bibliotēkai darbojas grāmatu izsniegšanas punkts Mežgravās.

Darbība:

Liepupes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas centrs pagastā. Bibliotēka veicina pagasta iedzīvotāju neformālo izglītību un piedāvā universālu informācijas pakalpojumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 14:00 17:30 Trešdienās strādā grāmatu izsniegšanas punkts Duntes "Mežgravās" 9.00-13.00
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 13.00-13.30 Brīvdienas - svētdiena, pirmdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana Pieejama nozaru literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un daiļliteratūra
2. Žurnālu izsniegšana Pieejami 25 veidu žurnāli
3. Datori un internets Bezvadu interneta izmantošana
4. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkas vadītājs sniedz konsultācijas uz apmeklētāju jautājumiem
5. Izstādes un pasākumi Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi u.tml.)
6. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
7. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana, izmantojot SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Skenēšana 1 reize(līdz 5lapām) 0.14
2. Datorizdruka A4 formāts melnbalts teksts 0.07 EUR
3. Datorizdruka A4 formāts melnbalts attēls 0.14 EUR
4. Kopēšana A4 formāts melnbalts teksts 0.07 EUR
5. Kopēšana A4 formāts melnbalts attēls 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mežgravas Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

20

Papildu informācija par infrastruktūru:

Grāmatu izsniegšanas punkts darbojas trešdienās

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

183

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

148

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3012

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

332

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

254

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2598
Seriālizdevumi 1871
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 254

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

767

Izslēgto dokumentu kopskaits:

475

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11715

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 8572
Seriālizdevumi 611 475 3133
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda