Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Tūjas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011820

Adrese:

Liedaga iela 11-1, Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64032172 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Salacgrīvas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Salacgrīvas novada dome
Elektroniskais katalogs Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zeltīte Millere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000061305

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1847

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

499

Akreditācijas datums:

19.12.2016

Akreditācijas termiņš:

19.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

2005. gada 7. decembrī Liepupes pagasta padomes ārkārtas sēdē tiek pieņemts lēmums dibināt Liepupes pagasta Tūjas bibliotēku. 2006. gada 6. februārī bibliotēka tiek reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā. 2007. gada 14. februārī notiek bibliotēkas atklāšana un tā tiek atvērta apmeklētājiem. 2009. gada 19. novembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu tiek apstiprinātas izmaiņas bibliotēkas nosaukumā, aizstājot nosaukumu "Liepupes pagasta Tūjas bibliotēka" ar "Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēka". 2015.gada 25.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu tiek apstiprinātas izmaiņas bibliotēkas nosaukumā no "Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēka" uz "Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Tūjas bibliotēka". 2018. gada 1. decembrī Tūjas bibliotēka pārceļas uz jaunu adresi Liedaga iela 11-1, Tūjā

Darbība:

Tūjas bibliotēka ir Salacgrīvas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Salacgrīvas novada iedzīvotāju un citu apmeklētāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību un veicinot radošas kultūrvides attīstību Salacgrīvas novadā, akcentējot novadpētniecības nozīmi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00- 12:30 Katra mēneša pēdējā otrdiena - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā vai grāmatu izsniegšanas punktā;
Katalogu, kartotēku un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi;
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Izdruka no datora, kopēšana A4 formāts, melnbalta, teksts 1 lpp. 0.07 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A4 formāts, melnbalta, attēls 1 lpp. 0.14 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A4 formāts, krāsaina, teksts 1 lpp. 0.65 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A4 formāts, krāsaina, attēls 1 lpp. 0.90 EUR
Skenēšana 1 reize(līdz 5 lapām) 0.14 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A3 formāts, melnbalta, teksts 1 lpp. 0.14 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A3 formāts, melnbalta, attēls 1 lpp. 0.28 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A3 formāts, krāsaina, teksts 1 lpp. 1.25 EUR
Izdruka no datora, kopēšana A3 formāts, krāsaina, attēls 1 lpp. 1.56 EUR
Faksa izmantošana Latvijā 1 reize līdz 5 lapām 0.25 EUR
Starpbibliotēku abonementa izmantošana 1 izpildīts pieprasījums 0.22 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

552

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

233

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

168

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5240

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4709

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

531

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9780

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

327

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3145
Seriālizdevumi 6600
Pārējie dokumenti 35
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 98

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 280
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 264
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

910

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1156

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6675

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5324 160 5484
Seriālizdevumi 1585 750 1156 1179
Audiovizuālie resursi 2 2
Elektroniskie resursi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1777 40 1817

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

55

Tematiskie pasākumi:

18