Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000197

Adrese:

Rundāles pag., Rundāles nov.

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63962402 29872017 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Pilsrundāles bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aelita Ramane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000345120

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1446

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

186B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Sākums:

No 1985. gada līdz 2019. gada 29.augustam atradās Pilrundāles ciemata daudzdzīvokļa mājas “Zemzari” 1.stāvā. No 2019. gada 29. augusta pārcelta uz Rundāles Multifunkcionālo ēku.

Darbība:

Nodrošina bibliotēkas krājuma, datu bāzu pieejamību ikvienam lietotājam. Nodarbojas ar iedzīvotāju konsultēšanu e-pakalpojumu apguvē.Piedalās projektizstrādēs, lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu attīstību. Bibliotēka ir UNESCO LNK iniciatīvas “Stāstu bibliotēkas” pamatsastāvā un no 2012. gada organizē Zemgales stāstnieku festivālu “Gāž podus Rundālē”

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena, apmeklētājus nepieņem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Wi-Fi visiem apmeklētājiem
2. Datu bāzes Letonika un News.lv visiem apmeklētājiem
3. Konsultācijas par e-pakalpojumiem visiem apmeklētājiem
4. Izdrukas, skenēšana visiem apmeklētājiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Rundāles novada dome
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

177

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

302

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Pārējie:

209

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4645

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3228

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1417

Virtuālais apmeklējums:

3462

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7854

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

636

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4775
Seriālizdevumi 3075
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 644

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 258
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 210
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

774

Izslēgto dokumentu kopskaits:

580

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

13174

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 365 66 9056
Seriālizdevumi 409 514 4052
Audiovizuālie resursi 48
Elektroniskais krājums (summa) 18
Citi elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 57 11 1335

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1