Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000197

Adrese:

Bibliotēka 29.08.2019 pārcelta uz jauno Multifunkcionālo ēku, kurā atrodas arī Rundāles novada dome.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63962402 29872017 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Pilsrundāles bibliotēka
Bibliotēkas vietne Rundāles novada bibliotēkas
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Rundāles novada dome
Sociālie tīkli Lapa FB
Sociālie tīkli Lapa draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aelita Ramane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034152

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

186A

Akreditācijas datums:

06.10.2014

Akreditācijas termiņš:

06.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Sākums:

1960

Darbība:

Nodrošina bibliotēkas krājuma, datu bāzu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. Nodarbojas ar iedzīvotāju konsultēšanu e-pakalpojumu apguvē. Organizē bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, sadarbojoties ar Pilsrundāles vidusskolu. Piedalās projektizstrādēs, lai veicinātu bibliotēkas attīstību. Bibliotēka ir UNESCO LNK iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas" pamatsastāvā, un no 2012.gada organizē Zemgales stāstnieku festivālu "Gāž podus Rundālē!".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:30
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 15:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena, kad apmeklētājus nepieņem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets, WI FI Pieejamas 5 datorvietas un bezvadu internets
2. E-kopkatalogs un Mobilais katalogs Grāmatas, analītika, novadpētniecības materiāli pieejami arī internetā, apmeklējot http://katalogs.bauskasrcb.lv/alise/
3. Kopēšana, izdrukas, skanēšana Melnbalta, krāsaina
4. Grāmatu pasūtīšana ISBA un SSBA Grāmatu, kuru nav bibliotēkā pasūtīšana no citām bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās pakalpojumiem, datorlietošanu, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Grāmatu pienešana mājās Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējams saņemt grāmatas un preses izdevumus mājās
7. Stāstu vakari Stāstu vakaros stāstām personīgos un citu radītos stāstus, pasakas, anekdotes, jo bibliotēka ir viena no UNESCO Stāstu bibliotēkām
8. Radošās nodarbes Bērni brīvajā laikā var nodarboties ar radošām aktivitātēm bibliotēkas telpās ar dažādiem materiāliem
9. Ekskursijas bibliotēkā Skolēni tiek iepazīstināti ar bibliotēkas darbu, grāmatu klāstu un lasītāja pienākumiem pret bibliotēku un grāmatu lasīšanu
10. Izstādes Tematiskās izstādes pieaugušajiem un bērniem, kā arī vietējo mākslinieku gleznu un fotogrāfiju izstādes
11. Pasākumi skolā Sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu notiek dažādi tematiski pasākumi
12. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve internetā datu bāzēm: Letonika, Lursoft.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

186

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4505

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2304

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2201

Virtuālais apmeklējums:

8563

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7126

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1065

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4205
Seriālizdevumi 2918
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 713

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 270
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 222
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

697

Izslēgto dokumentu kopskaits:

109

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12299

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 291 109 8565
Seriālizdevumi 406 0 3734
Audiovizuālie resursi 0 0 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 6 1247

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft