Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012494

Adrese:

Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26494495 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1984

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.02.2008

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1819

Akreditācijas datums:

02.06.2008

Akreditācijas termiņš:

21.05.2014

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 11:00 Ar 2018. gada 1.septembri darba laiks tikai pirmdien norādītajā laikā.
Trešdiena 08:30 11:00 Ar 2018. gada 1.septembri trešdienās nestrādā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās. Iespieddarbu un citu bibliotēkā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās, izņemot enciklopēdijas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

24

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

670

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

42

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

628

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1391

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1152

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1024
Seriālizdevumi 346
Audiovizuālie resursi 21
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 639
Bērnu grāmatas 385

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

227

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13801

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 199 13398
Seriālizdevumi 24 382
Audiovizuālie resursi 4 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 187 7827
Bērnu grāmatas 12 564

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0