Rudbāržu pagasta Sieksātes bibliotēka [reorganizēta 23.02.2012., Rudbāržu pagasta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000438

Adrese:

Sieksāte, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3325

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 11:00 18:00
Pārskata periods
2011
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1876

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr.
Sieksātes pagasta nams Pašvaldības īpašums 1876
Teritorijas kopējā platība (m2):

70

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Lasītāju kopskaits:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

1290

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

441

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2097

Grāmatas:

1520

Seriālizdevumi:

577

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

113

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

351

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits pārskata perioda beigās:

3038

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Krājums pārskata perioda beigās
Grāmatas 2687 55 2742
Seriālizdevumi 296 296
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Krājums pārskata perioda beigās
Bērnu grāmatas 962 4 966

Informācijas tehnoloģijas

Datoru kopskaits:

4

Datori pa lietošanas veidiem:
Datora lietotāju veidi Datoru skaits
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Interneta pieslēguma veids:

Pastāvīgais
Bezvadu

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju:

28,39

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju:

12,06

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju:

19,6

Krājuma apgrozība:

0,69

Izstādes:

24