Rucavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000477

Adrese:

Zvaniņš, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63467269 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rucavas novada dome
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Liepājas reģiona kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Timbra

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059230

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0403

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

478

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 13:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana un uzziņas Bibliotēkas fonds
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
2. Datorpakalpojumi un internets Apmācība, konsultācija
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Zvaniņš Rucavas pag., LV-3477 Pašvaldības īpašums 1985

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

289

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3320

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2999

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

321

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9341

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

702

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3968
Seriālizdevumi 5309
Pārējie dokumenti 64
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 440

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 84
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 84

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

838

Izslēgto dokumentu kopskaits:

300

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

13556

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 292 300 9150
Seriālizdevumi 546 4406
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 80 22 1779

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2