Ropažu novada Kākciema bibliotēka [reorganizēta 14.03.2015., Ropažu novada bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000712

Adrese:

Ziedoņi-1, Kākciems, Ropažu nov., LV-2135

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Pirmdiena 12:00 20:00
Otrdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildus informācija:

Trešdienās, cetrutdienās bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās
Datoru un Interneta izmantošana
Bibliogrāfiskās uzziņas
Tematiskās izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana
Izdrukas
Oriģinālu skenēšana
Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Lietotāju kopskaits 2014.gadā:

86

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

466

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

360

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2344

Grāmatas:

569

Seriālizdevumi:

1775

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

103

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

666

Izslēgto dokumentu kopskaits:

714

Krājumu kopskaits 2014.gada beigās:

6360

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3455 105 143 3417
Seriālizdevumi 2946 561 566 2941
Audiovizuālie resursi 7 5 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 411 25 436

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2014.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

4

Izstādes:

18