Rojas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000775

Adrese:

Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas nov., LV-3264

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63232283 28616707 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Rojas novada portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Svitiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900031578

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.09.2019

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0633

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

225B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 11:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām un uzziņu izpilde
2 SBA Iespieddarbu pasūtīšana stapbibliotēku abonementā
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
4 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī ar datu bāzēm
5 Talsu reģiona bibliotēku kopkatalogs Virtuāls Talsu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kas atspoguļo informāciju arī par Rojas novada bibliotēkas fondu un ierakstiem novadpētniecības datu bāzē
6 Abonētās datu bāzes Pieeja bezmaksas datu bāzēm
7 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
8 Jaunieguvumu apskats Jaunieguvumu ikmēneša izstāde un apskats pēc pieprasījuma
9 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Iespieddrabu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63232283, e-pastā biblioteka@roja.lv un izdevumu rezervēšana, apmeklējot http://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
10 Vaļasprieku izstādes Bibliotēkas lietotāju vaļasprieku /foto, gleznošana, rokdarbi, kolekcijas/ izstādes katru mēnesi
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rojas kultūras centrs Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas novads Pašvaldības īpašums 1962
Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

289

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

726

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

261

Pārējie:

465

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10391

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8813

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1578

Virtuālais apmeklējums:

295

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20341

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1611

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15812
Seriālizdevumi 4473
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 53
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6
Bērnu grāmatas 1840

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1283

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1379

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

17528

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 562 574 15436
Seriālizdevumi 719 805 2013
Audiovizuālie resursi 1 40
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 129 149 3027

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2