Robežnieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000409

Adrese:

Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629524 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Krāslavas novada centrālās bibliotēkas ēlektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Krāslavas novada centrālās bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Kovaļevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017843

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1245

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

748A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

13.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:15
Otrdiena 08:00 17:15
Trešdiena 08:00 17:15
Ceturtdiena 08:00 17:15
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar internetu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikrakstu un žurnālu pieejamība lasītavā un lasīšanai mājās
3 Uzziņas Uzziņu sagatavošana un konsultācijas uz vietas
4 Datu bāzes Letonika un Lursoft pieejamība bez maksas
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

59

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2885

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

485

Virtuālais apmeklējums:

2510

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4763

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

707

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2052
Seriālizdevumi 2711
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 707

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 179
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 75
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 104

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

483

Izslēgto dokumentu kopskaits:

269

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5400

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 152 4850
Seriālizdevumi 281 113 535
Audiovizuālie resursi 10
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 14 1118

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3