Rīgas un Visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012743

Adrese:

Ezeru iela 33, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65629719 26531747 @ 65629719
Bibliotēkā 26567819
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Ivanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4212900565

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0845

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2525

Akreditācijas datums:

20.11.2012

Akreditācijas termiņš:

19.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1936

Sākums:

1936.

Darbība:

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas bibliotēka – izglītojoša, informatīva un kultūras struktūrvienība, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 13:00 14:00
Trešdiena 13:00 14:00
Ceturtdiena 13:00 14:00
Piektdiena 13:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1936

Teritorijas kopējā platība (m2):

656

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

19

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

45

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

457

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

57

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

460

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

357

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 460
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 350

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

11

Izslēgto dokumentu kopskaits:

480

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

478

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11 480 478
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11 480 478

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1