Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013036

Adrese:

Rīga

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67181907 @
Informācija internetvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.02.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3591

Akreditācijas datums:

16.05.2018

Akreditācijas termiņš:

15.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Skolai 179 gadi, informācija par pašiem skolas b-kas pirmsākumiem būtu meklējama arhīvos.

Darbība:

Skolā bibliotēka bijusi kopš 1965.gada. Viens no pirmajiem bibliotekāriem bijis Zigurds Štokmanis, surdopedagogs, beidzis Maskavas pedagoģisko institūtu. Vēlākā laika posmā bibliotekāres - Ilona Parfimoviča, gaida Sināte. (Ziņas sniedza skolotāja Zigrīda Zagurilo, 10.03.2014.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena - 12:00 - 17:00 b-kas darbu veikšanai
Otrdiena 9:00 13:00 - laiks apmeklētājiem un b-kas darbu veikšanai 14:30 - 17:30 .. jo ir ar skolas mācību stundām aizņemtais laiks
Trešdiena 12:30 14:30 - laiks apmeklētājiem un b-kas darbu veikšanai 15:30 - 18:00
Ceturtdiena 14:30 17:30 - laiks apmeklētājiem
Papildu informācija:

Darba laiks tiek dalīts - bibliotēkas apmeklētājiem un bibliotēkas iekšējo darbu veikšanai. Sanitārā diena netiek izmantota.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Lasītavas pakalpojumi Uzziņas un konsultācijas Pasākumi un izstādes Izsniedzam pamatskolas mācību grāmatas, mācību līdzekļus, uzziņu literatūru, daiļliteratūru, arī CD. Jaunāko periodisko izdevumu, enciklopēdiju, vārdnīcu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Lasītāji tiek informēti par bibliotēkas krājumu, tiek meklēta nepieciešamā informācija. Informatīvo materiālu iespējams izdrukāt (arī kopēt citā telpā). Tematisku materiālu apkopojums (piem., izstādēs), prezentāciju veidošana pasākumiem. Ar krājuma jaunieguvumiem iepazīstinām, līdzdarbojoties projektā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un "Draudzīgā aicinājuma" pasākuma ietvaros. Tradicionāli šis pasākums tiek organizēts plānots, veidota tā, lai popularizētu bibliotēku, literatūru, lasīšanu.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Teritorijas kopējā platība (m2):

20088

Papildu informācija par infrastruktūru:

Nav atsevišķas papildus telpas, t.i., pārējās telpas. Tās vietā pagrabstāvā - tagad skolas noliktava.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

79

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

328

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

126

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

202

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

685

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

566

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 578
Seriālizdevumi 75
Audiovizuālie resursi 12
Attēlizdevumi 13
Pārējie dokumenti 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 557

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1001

Izslēgto dokumentu kopskaits:

144

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4020

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3163 857 4020
Seriālizdevumi 144 144
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2079 298 2377

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4

Tematiskie pasākumi:

2