Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013056

Adrese:

Vaidavas iela 6, Rīga, LV-1084

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67564702 25935135 @ 67564702
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Rīgas 60.vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

N.Djakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3713900743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0665

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2767

Akreditācijas datums:

13.12.2013

Akreditācijas termiņš:

15.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Skolas bibliotēka eksistē kopš 1969. gada un atrodas 3.stāvā. bibliotēka aizņem divas telpas, kurās atrodas abonements un lasītava. Bibliotēkā ir datori ar interneta pieslēgumu, printeris.

Darbība:

1.Vispusīga atbalsta nodrošināšanai skolēniem. 2. Apgādāt mācības procesu, apmierināt skolotāju un skolēnu vajadzības 3.Apgāde ar mācību līdzekļiem skolniekus. 4. .Darbs ar lasītājiem. 5. Literatūras izsniegšana. 6. Uzziņu – bibliogrāfiskais un informācijas darbs 7. Darbs ar fondu un katalogiem. 8. Literatūras popularizēšanas pasākumi 9. Darbs ar pedagoģisko kolektīvu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

no 12-15 līdz 12-45 pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Visi pakalpojumi ir BEZMAKSAS. Skolas bibliotēka nodrošina mācību procesu ar skolas direktora rīkojumā apstiprinātām mācību grāmatām. Skolēnam ir tiesības: 1. Mācību gada sākumā saņemt mācībās grāmatas komplektu. 2. Divu nedēļu laikā pēc grāmatu saņemšanas, pārbaudīt mācību grāmatu stāvokli un nepieciešamības gadījumā apmainīt pret labāku mācību grāmatu. Pēc divām nedēļām skolēns ir personīgi atbildīgs par mācību grāmatu. 3. Saņemt mācību grāmatu papildus nodarbībām.
2 Dod iespēju izmantot fondā esošo uzziņas, populārzinātnisko un daiļliteratūru skolēniem. Dod iespēju izmantot fondā esošo pedagoģisko, metodisko un uzziņas literatūru pedagogiem. 1. Skolu bibliotēku var apmeklēt visi 60.vidusskolas skolnieki no 1. – 12. klases, skolotāji un citi skolas darbinieki. 2. Bibliotēkas grāmatas lasītājiem darbam mājās izsniedz uz 15 dienām. 3. Mācību gada beigās visas grāmatas jāsakārto un savlaicīgi jānodod bibliotēkā. 4. Grāmatas, kuras bibliotēka ir vērtīgas: rokasgrāmatas, vārdnīcas, enciklopēdijas drīkst izmantot tikai bibliotēkā.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92,35

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

554

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

514

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1587

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

81

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1506

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

691

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9712

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 691
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 980

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

37

Izslēgto dokumentu kopskaits:

504

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2147

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 37 504 2147
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 632 4106 9517

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda