Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000630

Adrese:

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326504 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Riebiņu novada dome
Sociālie tīkli Portāls draugiem.lv
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu GB
Elektroniskais katalogs Preiļu regiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Betlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0184

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

359A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

16.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.

Darbība:

Nodrošināt informācijas pieejamību dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību. Piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji. Izzināt un saglabāt pagasta kultūrvēsturi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datoru un interneta izmantošana Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Pēc lietotāju pieprasījuma sniedz dažāda rakstura uzziņas un konsultācijas
Starpbibliotēku abonoments Piegādā bibliotēkas lietotājiem iespieddarbus, kuru nav Stabulnieku bibliotēkā, no citām iekšzemes bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana 1 lapa 0.07 EUR
2 Izdruka 1 lapa 0.07 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

9104

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

319

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

239

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8765

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5024

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3741

Virtuālais apmeklējums:

18014

Sociālo tīklu apmeklējums:

1037

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4029

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

857

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2695
Seriālizdevumi 1334
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 502

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 326
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 317
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

399

Izslēgto dokumentu kopskaits:

679

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7837

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6693 199 667 6225
Seriālizdevumi 1400 198 12 1586
Audiovizuālie resursi 17 2 19
Elektroniskie resursi 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 717 56 158 615

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

56

Tematiskie pasākumi:

32

Projektizstrāde:

1