Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000630

Adrese:

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326504 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada dome
Sociālie tīkli Portāls draugiem.lv
Citas iestādes vietne Portāls Facebook
Citas iestādes vietne Preiļu GB
Elektroniskais katalogs Preiļu regiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Betlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0184

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

359B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

11.11.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.

Darbība:

Nodrošināt informācijas pieejamību dažādu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību. Piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji. Izzināt un saglabāt pagasta kultūrvēsturi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datoru un interneta izmantošana Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Pēc lietotāju pieprasījuma sniedz dažāda rakstura uzziņas un konsultācijas
4 Starpbibliotēku abonoments Piegādā bibliotēkas lietotājiem iespieddarbus, kuru nav Stabulnieku bibliotēkā, no citām iekšzemes bibliotēkām
5 Tematiski pasākumi un nodarbības bērniem un pieaugušajiem Pēc vajadzības
6 E-grāmatu bibliotēka (Trešais Tēva Dēls) https://www.3td.lv/
7 Kopēšana Pēc pieprasījuma
8 Izdruka Pēc pieprasījuma
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9104

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

341

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

250

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7038

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5145

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1893

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5887

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1146

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4362
Seriālizdevumi 1525
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1122

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 229
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 226
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

483

Izslēgto dokumentu kopskaits:

772

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6398

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 274 444 5149
Seriālizdevumi 208 313 1235
Audiovizuālie resursi 8 13
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 7
Citi elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 92 44 595

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1