Riebiņu novada Sīļukalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000629

Adrese:

Latgales iela 1A-1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., LV-5331

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65326201 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Sondore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698844

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0022

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

484B

Akreditācijas datums:

22.09.2000

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gada ar nosaukumu Stikānu ciema bibliotēka. 1953.gadā pārdēvēta kā Viļānu rajona Upenieku ciema bibliotēka. Kopš 1957.gada tā atrodas Sīļukalnā.

Darbība:

Sīļukalna bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu ,neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, informācionālos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētā datubāzes Datori un internets Kopēšana, datordruka Uzziņas, konsultācijas Izdevumu nodošana, termiņa pagarināšana E- grāmatas Bezmaksas: Letonika, Lursoft, Laikrakstu bibilotēka, portāls www.filmas.lv Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana Bezmaksas kopēšanas darbi un datorizdrukas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Grāmatu un citu materiālu nodošana termiņu pagarināšana pa tālruni 6526201. Ikvienam b-kas apmeklētājam ir iespēja bez maksas izmantot e- grāmatu piedāvājumu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sīļukalna pagasta bibliotēka Latgales iela 1A-1 Pašvaldības īpašums 2008
Teritorijas kopējā platība (m2):

7514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1268

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1219

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1792

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

32

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 698
Seriālizdevumi 943
Pārējie dokumenti 151
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 46

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

391

Izslēgto dokumentu kopskaits:

334

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4240

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 51 3513
Seriālizdevumi 220 282 710
Audiovizuālie resursi 1 12
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 1 4
Citi elektroniskie resursi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 417

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1