Riebiņu novada Galēnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000621

Adrese:

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 65329003 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

481B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bibliotēka atrodas Riebiņu novada Galēnu pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā

Darbība:

Riebiņu novada Galēnu bibliotēka ir Riebiņu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas likumā noteiktā kārtībā veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA iespējas, datoru, interneta izmantošanu (arī bezvadu), bezmaksas datu bāzes: "Letonika" un Lursoft Laikrakstu bibliotēka, 3td e - GRĀMATU bibliotēku, novadpētniecības krājumu, tematiskās mapes

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 9:30 17:30
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Bibliotēkas rīcībā: attālināta pieeja datubāzei letonika.lv reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65329003, e-pastu galenubiblioteka@riebini.lv
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Riebiņu novada Galēnu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8 "3td e - GRĀMATU bibliotēka " Pakalpojums, kas Galēnu bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Melnbaltas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana 0.11 EUR
2 Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar tekstu) 0.23 EUR
3 Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar attēlu) noklājums līdz 25% 0.24 EUR
4 Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar attēlu) noklājums no 26% līdz 50% 0.36 EUR
5 Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar attēlu) noklājums no 51% līdz 75% 0.49 EUR
6 Krāsainas A4 formāta lapas fotokopijas izgatavošana vai printēšana (ar attēlu) noklājums no 76% līdz 100% 0.62 EUR
7 Attēla un teksta skenēšana A4 formāta lapas 1 lpp. 0.10 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1740

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1423

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

317

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2300

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

260

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1373
Seriālizdevumi 835
Pārējie dokumenti 92
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 251

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

553

Izslēgto dokumentu kopskaits:

172

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5725

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 258 70 4533
Seriālizdevumi 293 102 1168
Audiovizuālie resursi 22
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 8 538

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1