Riebiņu novada Gailīšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000626

Adrese:

Gailīšu bibliotēka, Gaiļmuiža, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29447062 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Riebiņu novad dome
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marita Kalvāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900018820

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0183

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

480B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Darbība:

Riebiņu novada Gailīšu bibliotēka ir Riebiņu novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic pašvaldības bibliotēkas funkcijas un darbojas saskāņā ar Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas nolikumu un izmantošanas noteikumiem.Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka".
6. Pasākumi un izstādes Lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
7. "3TD e-grāmatu bibliotēka" Pakalpojums pieejams reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

45

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

508

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

484

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1230

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

41

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 595
Seriālizdevumi 635
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 41

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

344

Izslēgto dokumentu kopskaits:

957

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4158

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 129 87 3523
Seriālizdevumi 214 870 624
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 80 4 419

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1