Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000623

Adrese:

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65323646 @
Bibliotēkā 65323696
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Riebinu CB Draugiem.lv
Sociālie tīkli Riebiņu CB Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0176

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

01.01.1957.g., no 31.01.2013.gada piešķirts centrālās bibliotēkas status.

Darbība:

Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. Veikt novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana elektroniskajā kopkatalogā, pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Teksta kopēšana vai izdruka A4 formāta loksne, melnbalta EUR 0.10
Teksta kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta EUR 0.21
Attēla kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta EUR 0.21
Attēla kopēšana vai izdruka A4 formata loksne, krāsaina EUR 0.61
Brošeāana ar spirāli EUR 0.70
Dokumentu laminēšana 1 lapa EUR 0.50
Attēla un teksta skenēšana A4 formāta EUR 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2014

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Riebiņu novada centrālā bibliotēka Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

498

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

655

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

235

Pārējie:

420

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15187

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8051

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7136

Virtuālais apmeklējums:

12727

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21441

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4970

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14872
Seriālizdevumi 5523
Audiovizuālie resursi 52
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti 991
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3702

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 238
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 182

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1289

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1183

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

16947

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 667 14634
Seriālizdevumi 597 1165 2193
Audiovizuālie resursi 24 111
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 1 16 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 134 230 1757

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1