Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000623

Adrese:

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65323646 @
Bibliotēkā 65323696
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Riebiņu CB Draugiem.lv
Sociālie tīkli Riebiņu CB Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0176

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

01.01.1957. Preiļu rajona deputātu padomes sēdē 1956.g. 21. septembrī nolēma atvērt bibliotēku Riebiņu ciemā no 1957.g. 1.janvārī. No 31.01.2013.gada piešķirts centrālās bibliotēkas status.

Darbība:

Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. Veikt novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem vietne pieejama attālināti), Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana elektroniskajā kopkatalogā (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja rezervēt grāmatas elektroniski), pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka Oriģināldarbi un tulkotie darbi tiešsaistē www.3td.lv ( reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Teksta kopēšana vai izdruka A4 loksne, Melnbalta - EUR 0.10
2. Teksta kopēšana vai izdruka A3 loksne, Melnbalta - EUR 0.21
3. Attēla kopēšana vai izdruka A3 loksne, Melnbalta - EUR 0.21
4. Attēla kopēšana vai izdruka A4 loksne, Krāsaina - EUR 0.61
5. Brošēšana ar spirāli EUR 0.70
6. Dokumentu laminēšana 1 lapa - EUR 0.50
7. Attēla un teksta skenēšana A4 - EUR 0.14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Riebiņu novada centrālā bibliotēka Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

498

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

75

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

607

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

190

Pārējie:

417

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10090

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7395

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2695

Virtuālais apmeklējums:

16572

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19966

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3777

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14036
Seriālizdevumi 5317
Audiovizuālie resursi 10
Pārējie dokumenti 603
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2338

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 195
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 139

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1424

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1593

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

16043

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 758 883 13788
Seriālizdevumi 663 709 2110
Audiovizuālie resursi 1 114
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2 23
Elektroniskais krājums (summa) 1 6
Citi elektroniskie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 195 96 1924

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1