Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000623

Adrese:

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65323646 @
Bibliotēkā 65323696
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Riebiņu CB Draugiem.lv
Sociālie tīkli Riebiņu CB Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0176

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

01.01.1957. Preiļu rajona deputātu padomes sēdē 1956.g. 21. septembrī nolēma atvērt bibliotēku Riebiņu ciemā no 1957.g. 1.janvārī. No 31.01.2013.gada piešķirts centrālās bibliotēkas status.

Darbība:

Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. Veikt novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem vietne pieejama attālināti), Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana elektroniskajā kopkatalogā (reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja rezervēt grāmatas elektroniski), pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka Oriģināldarbi un tulkotie darbi tiešsaistē www.3td.lv ( reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Teksta kopēšana vai izdruka A4 formāta loksne, melnbalta - EUR 0.10
2. Teksta kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta - EUR 0.21
3. Attēla kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta - EUR 0.21
4. Attēla kopēšana vai izdruka A4 formata loksne, krāsaina - EUR 0.61
5. Brošēšana ar spirāli EUR 0.70
6. Dokumentu laminēšana 1 lapa - EUR 0.50
7. Attēla un teksta skenēšana A4 formāta - EUR 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Riebiņu novada centrālā bibliotēka Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

498

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

674

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

238

Pārējie:

436

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15593

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9548

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6045

Virtuālais apmeklējums:

13001

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22373

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5085

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15315
Seriālizdevumi 5451
Audiovizuālie resursi 30
Pārējie dokumenti 1577
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3284

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 276
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 107
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 169

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1329

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2064

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

16212

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 681 1402 13913
Seriālizdevumi 624 661 2156
Audiovizuālie resursi 2 113
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 21 21
Elektroniskie resursi 1 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 133 65 1825

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1