Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000623

Adrese:

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65323646 @
Bibliotēkā 65323696
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Riebinu CB Draugiem.lv
Sociālie tīkli Riebiņu CB Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Ribinicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002698863

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0176

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

356A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

01.01.1957.g., no 31.01.2013.gada piešķirts centrālās bibliotēkas status.

Darbība:

Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus Riebiņu novada iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm. Veikt novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Metodiskā diena - katra mēneša pēdējā piektdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētas datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Apmācības un konsultācijas Individuālā apmācība darbam ar datoru, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējam.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-FI interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana elektroniskajā kopkatalogā, pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Riebiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65323646, e-pastu riebinubiblioteka@riebini.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Teksta kopēšana vai izdruka A4 formāta loksne, melnbalta EUR 0.10
Teksta kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta EUR 0.21
Attēla kopēšana vai izdruka A3 formāta loksne, melnbalta EUR 0.21
Attēla kopēšana vai izdruka A4 formata loksne, krāsaina EUR 0.61
Brošeāana ar spirāli EUR 0.70
Dokumentu laminēšana 1 lapa EUR 0.50
Attēla un teksta skenēšana A4 formāta EUR 0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2014

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

498

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

701

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

229

Pārējie:

472

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14874

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8445

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6429

Virtuālais apmeklējums:

11104

Sociālo tīklu apmeklējums:

1748101

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24044

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6551

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16545
Seriālizdevumi 6513
Audiovizuālie resursi 75
Pārējie dokumenti 911
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4642

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 381
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 295

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1347

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3315

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

16841

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 16297 679 3009 13967
Seriālizdevumi 2401 662 302 2761
Audiovizuālie resursi 84 6 3 87
Kartogrāfiskie materiāli 2 1 1
Attēlizdevumi 2 2
Elektroniskie resursi 23 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2014 98 259 1853

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

195

Tematiskie pasākumi:

155

Projektizstrāde:

3