Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013564

Adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64622676 @ 64622676
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ratnika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

3131301418

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1659

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.10.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Al 7205

Akreditācijas datums:

31.03.2014

Akreditācijas termiņš:

01.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Darbība:

Plānot un organizēt bibliotēkas darbu, grāmatu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju, atbilstoši profesionālās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. veikt informatīvi - metodisko darbu ar pedagogiem, audzēkņiem un citiem sociālajiem partneriem. Organizējot bibliotēkas krājumu, orientēties uz mākslas un mācību grāmatām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienlaiks 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mākslas grāmatu krājuma un ar mākslu saistītu preses izdevumu iegāde un komplektēšana. Datoru un interneta pieejamība. Apmācības un konsultācijas Ekskursijas Uzziņas un konsultācijas Darbs ar grāmatām un presi bibliotēkā. Iespēja bez maksas izmantot internetu un darbs ar datoriem. Bezmaksas apmācības darbam ar datubāzēm un bibliotēkas resursiem. Iepazīstināšana ar bibliotēkas resursiem un to izvietojumu. Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

2144

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

207

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3314

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2591

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

723

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2877

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

767

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1571
Seriālizdevumi 1306
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 883
Bērnu grāmatas 78

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

469

Izslēgto dokumentu kopskaits:

279

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8548

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 403 213 8548
Seriālizdevumi 66 66

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda