Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012572

Adrese:

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64177384 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Raunas vidusskolas bibliotēka
Iestādes vietne Raunas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Ābola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900007985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1066

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3314

Akreditācijas datums:

01.06.2016

Akreditācijas termiņš:

31.05.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 08:00 14:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Apmācības un konsultācijas Datori un internets Ekskursijas Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu Datoru un interneta bezmaksas izmantošana Ekskursijas pa bibliotēku Grāmatu un citu izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola Raunas novads Raunas pagasts Skolas iela 1 Pašvaldības īpašums 1805
Teritorijas kopējā platība (m2):

3586

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

178

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

154

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2580

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

524

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2056

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3423

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2116
Seriālizdevumi 1296
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1429
Bērnu grāmatas 340

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

294

Izslēgto dokumentu kopskaits:

606

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10479

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 282 606 10274
Seriālizdevumi 12 12
Audiovizuālie resursi 193
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 178 287 3753

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1