Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012572

Adrese:

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64177384 @ 64177384

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900007985

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1066

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3314

Akreditācijas datums:

01.06.2016

Akreditācijas termiņš:

31.05.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1805

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
skola Skolas iela 1 Pašvaldības īpašums 1805
Teritorijas kopējā platība (m2):

3586

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

161

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2239

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

116

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3676

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3124

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1924
Seriālizdevumi 1738
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1398
Bērnu grāmatas 526

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

254

Izslēgto dokumentu kopskaits:

220

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10792

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 242 220 10587
Seriālizdevumi 12 12
Audiovizuālie resursi 193
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 82 3862

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1