Raunas pagasta Rozes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000232

Adrese:

Rozes, Rozes, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64164093 26617582 @
Novada domē 64107343 @ 64107343
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Digna Soboļeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057973

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0763

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

270A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Darbība:

Raunas novada Raunas pagasta Rozes bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Ziemas perioda (01.09. - 31.05.) darba laiks
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 08:00 12:00
svētdiena, pirmdiena - Slēgts
Vasaras perioda (01.06. - 31.08.) darba laiks
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 10:30 19:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:00 12:00
sestdiena, svētdiena - Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Letonika, Filmas.lv, periodika.lv
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Printēšana A4 0.14
Kopēšana A4 0.08
SBA Pasta izmaksas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2286

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1324

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

962

Virtuālais apmeklējums:

243

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2596

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

267

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1378
Seriālizdevumi 1218
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 241

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

499

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6695

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 5491
Seriālizdevumi 334 1186
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1 4
Nošizdevumi 12 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 76 1103

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

2

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1