Raunas novada Drustu pagasta Gatartas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000218

Adrese:

Palejas, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129680 27877794 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Raunas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058555

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0748

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Gatartas pansionāts Gatartas pansionāts, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

262A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

1911

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, grāmatu iun periodikas izsniegšana uz mājām, informācijas uzziņu sniegšana, palīdzība bibliotēkas apmeklētājiem apgūt datora un interneta lietošanas prasmes. Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 19:00
Otrdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 15:00 19:00
Sestdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju apkalpošana - grāmatu un periodikas izsniegšana uz mājām
2. Lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana
3. Datora un interneta izmantošana bez maksas
4. Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un news.lv
5. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas piepasīšana no citām bibliotēkām
6. Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra palīdzību) apgūt datora un interneta prasmes
7. Portālā www.filmas.lv skatīties latviešu filmas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 Melnbalta 1 lapa - 0.08
1.2. A4 Krāsaina 1 lapa - 0.14
1.3. A4 Melnbalta 1 lapa abas puses - 0.13
1.4. A4 Krāsaina 1 lapa abas puses - 0.26
1.5. A3 Melnbalta 1 lapa - 0.15
1.6. A3 Krāsaina 1 lapa - 0.29
1.7. A3 Melnbalta 1 lapa abas puses - 0.27
1.8. A3 Krāsaina 1 lapa abas puses - 0.52
2. Printēšana:
2.1. A4 Melnbalta 1 lapa - 0.14
2.2. A4 Krāsaina 1 lapa - 0.36
3. Skenēšana 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

270

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

235

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4607

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4065

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

542

Virtuālais apmeklējums:

86

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10107

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

484

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6072
Seriālizdevumi 3988
Nošizdevumi 11
Pārējie dokumenti 36
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 394

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 193
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 152

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

515

Izslēgto dokumentu kopskaits:

776

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10437

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 463 9183
Seriālizdevumi 358 313 1218
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 18
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 1 868

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2