Raunas novada Drustu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000217

Adrese:

Palsas iela 11, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129749 27877794 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Raunas novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Draugiem
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058540

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0747

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

261A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1897

Sākums:

Bibliotēka celta 1897.gadā, atrodas pašā Drustu centrā, 20. gadsimta 20. un 50. gados pārbūvēta un paplašināta. Drustu bibliotēka dibināta 1897.gadā.

Darbība:

Galvenie bibliotēkas darbības virzieni ir lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Grāmatas un periodiku izsniedz uz mājām. Datoru un interneta izmantošana bez maksas. Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana, pakalpojumi. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām;

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana
2. Grāmatu un periodikas izsniegšana uz mājām
3. Datoru un interneta izmantošana bez maksas
4. Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv
5. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām
6. Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes
7. Bez maksas portālā www.filmas.lv skatīties latviešu filmas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbaltā un krāsu kopēšana:
1.1. A4 Melnbalta 1 lapa 0.08
1.2. A4 Melnbalta 1 lapa abas puses 0.14
1.3. A4 Krāsaina 1 lapa 0.13
1.4. A4 Krāsaina 1 lapa abas puses 0.26
1.5. A3 Melnbalta 1 lapa 0.15
1.6. A3 Melnbalta 1 lapa abas puses 0.29
1.7. A3 Krāsaina 1 lapa 0.27
1.8. A3 Krāsaina 1 lapa abas puses 0.52
2. Melnbaltā un krāsu printēšana:
2.1. Melnbalta 1 lapa 0.14
2.2. Krāsaina 1 lapa 0.36
3. Skenēšana 1 lapa - 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

274

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Pārējie:

193

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4625

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2686

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1939

Virtuālais apmeklējums:

298

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7132

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1350

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2838
Seriālizdevumi 4274
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1049

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 218
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 193
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

493

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1398

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6892

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 110 643 5801
Seriālizdevumi 383 755 1047
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 13
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 47 1146

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2