Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012760

Adrese:

Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29234550 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada dome
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Saratova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4212902579

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.08.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1856

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3058

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Akreditācijas termiņš:

07.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1953.g.

Darbība:

Īstenot skolas bibliotēkas funkcijas un uzdevumus, plānot un organizēt tās darbu. Izsniegt un saņemt grāmatas. Uzglabāt, komplektēt, reģistrēt grāmatas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 12:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 09:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 10:00
Piektdiena 13:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar internetpieslēgumu izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām
3. Izsniegšana un saņemšana Mācību literatūras un daiļliteratūras izsniegums
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1559

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

43

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

71

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

922

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

61

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

861

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

502

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

423

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 502
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 379
Bērnu grāmatas 98

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 99
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 79
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

25

Izslēgto dokumentu kopskaits:

69

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

455

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25 69 455
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 25 264
Bērnu grāmatas 69 158

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: