Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013527

Adrese:

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64130602 29838086 @ 64130602
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Ansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009613611

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1098

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI7208

Akreditācijas datums:

31.03.2014

Akreditācijas termiņš:

07.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Līdz ar skolas izveidošanu un darbības uzsākšanu 1910 gadā sāka veidoties skolas bibliotēka. 1919.gadā tika pasūtīti 12 nosaukumi periodikas. 1923.gadā jau 20 nosaukumi, vidēji šāds skaits periodikas tiek pasūtīts līdz pat 1940.gadam. Bibliotekāra pienākumus savienojot ar skolotāja darbu 1920.gadā pildīja R. Balodis, bet no 1936.gada līdz 1942.gadam skolotājs E. Šillers. 1934./35.mācību gadā bibliotēka sastāv no 780 grāmatām un žurnāliem. 1936.gadā skolēnu kooperatīva „Pamats” kulturālā sekcija savu bibliotēku nodeva skolai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā piektdiena - bibliotekārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Telpu izmantošana video skatīšanai semināriem ( līdz 20 cilv.) patstāvīgām stundām
Lasītāju reģistrācija, apkalpošana
Bibliotēkas krājumu izmantošana
Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
Interneta, datoru izmantošana
Uzziņu sniegšana
Novadpētniecības nodaļas ( Priekuļu tehnikuma muzejs) materiālu izmantošana bibliotēkas telpās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 ( no 1 puses) A4 ( abas puses) A3 ( no 1 puses) A3 ( abas puses) 0.07 0.07 0.10 0.10
printēšanas pakalpojums melnbalta izdruka krāsaina izdruka 0.09 0.76
Laminēšana A4 0.30
Skenēšana A4 0.28
Darbu iesiešana ar spirāli 0.71
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Priekuļu tehnikums
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1913

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

283

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1040

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

377

Pārējie:

663

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2614

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2601

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5394

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

681

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5231
Seriālizdevumi 89
Audiovizuālie resursi 18
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 42
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 876
Bērnu grāmatas 51

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1244

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

24879

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1244 24519
Seriālizdevumi 40
Audiovizuālie resursi 67
Kartogrāfiskie materiāli 83
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 25
Nepublicētie dokumenti 18
Pārējie dokumenti 17
Elektroniskie resursi 105
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 706 16861

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda