Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000242

Adrese:

Viesturi, Veselava, Veselavas pag., Priekuļu nov., LV-4116

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26321866 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Priekuļu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000008224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0773

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Veselavas feldšeru punkts Vārpas 13, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde ’Vālodzes’’, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV 4116

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

294A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Veselavā sāka darboties 1923. gadā 27. Martā, kad Veselavas patērētāju biedrības „Merkurs” pilnvarotais Emīls Ķibermanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Galvenais virziens lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Periodiku izsniedz arī lasīšanai mājās. Bezmaksas internets. Piekļuve datu bāzēm http://www.letonika.lv/, http://news.lv/ Var apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdien apkalpošana ārpus bibliotēkas (medpunkts, skola, bērnudārzs)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA)
3. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu
4. Abonētās datubāzes Letonika. Lursoft
Izdevumu rezrvēšana, nodošanas pagarināšan, rezervēšana un termiņa pagarināšana pa tel. 26321866
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija/ izdruka:
1.1. A4 Viena lapas puse - Melnbalta 0.10 EURO
1.2. A4 Abas lapas puses - Melnbalta 0.12 EURO
1.3. A4 Viena lapas puse - Krāsaina 0.15 EURO
1.4. A4 Abas lapas puse - Krāsaina 0.19 EURO
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

200

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

141

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2401

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2228

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

173

Virtuālais apmeklējums:

901

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3652

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

115

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1483
Seriālizdevumi 2165
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 128

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

502

Izslēgto dokumentu kopskaits:

450

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5470

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 48 4480
Seriālizdevumi 358 402 972
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 10
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 1 561

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1