Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000242

Adrese:

Viesturi, Veselava, Veselavas pag., Priekuļu nov., LV-4116

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26321866 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Priekuļu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000008224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0773

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

294A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka Veselavā sāka darboties 1923. gadā 27. Martā, kad Veselavas patērētāju biedrības „Merkurs” pilnvarotais Emīls Ķibermanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Galvenais virziens lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana. Periodiku izsniedz arī lasīšanai mājās. Bezmaksas internets. Piekļuve datu bāzēm http://www.letonika.lv/, http://news.lv/ Var apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdien apkalpošana ārpus bibliotēkas (medpunkts, skola, bērnudārzs)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanu
Abonētās datubāzes Letonika.Lursoft
Izdevumu rezrvēšana, nodošanas pagarināšan, rezervēšana un termiņa pagarināšana pa tel. 26321866
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija/ izdruka A4 Viena lapas puse - melnbalta A4 Abas lapas puses - melnbalta A4 Viena lapas puse -krāsaina A4 Abas lapas puse - krāsaina 0.10 EURO 0.12 EURO 0.15 EURO 0.19 EURO
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1765

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

8903

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

200

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

167

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2370

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2131

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

239

Virtuālais apmeklējums:

598

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3477

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

121

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1515
Seriālizdevumi 1961
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 128

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

434

Izslēgto dokumentu kopskaits:

465

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5418

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 177 136 4384
Seriālizdevumi 257 329 1016
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 10
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 8 530

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1