Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000226

Adrese:

Pagastnams, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., LV-4129

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129165 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000077397

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0757

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

267 A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

Bibliotēka Mārsnēnu pagastā dibināta 1907. gadā pie Mārsnēnu saviesīgās biedrības. Kara laikā bibliotēka izpostīta. Pamatojoties uz Mārsnēnu pagasta padomes 1922. gada 17. septembra lēmumu, Mārsnēnu saviesīgās biedrības pilnvarotais biedrības priekšsēdētājs Hermanis Kļaviņš 1923. gada 25. aprīlī parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma grāmatas - 491 sējumu bibliotēkas atjaunošanai.

Darbība:

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta publiskā bibliotēka visām sociālajām grupām ar ierobežojumiem invalīdiem ratiņkrēslos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonements Grāmatas un periodika
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, galda spēles
4. Datubāzes www.letonika.lv un news.lv bezmaksas izmantošana
6. SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, printēšana :
1.1. A4 Melnbalta - viena lapas puse 0.10 EUR (ar PVN)
1.2. A4 Melnbalta - abas lapas puses 0.12 EUR (ar PVN)
1.3. A4 Krāsaina - viena lapas puse 0.15 EUR (ar PVN)
1.4. A4 Krāsaina - abas lapas puses 0.19 EUR (ar PVN)
1.5. A3 Melnbalta - viena lapas puse 0.12 EUR (ar PVN)
1.6. A3 Melnbalta - abas lapas puses 0.15 EUR (ar PVN)
2. Dokumentu pasūtīšana SBA kārtā Piegādes izdevumi
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

393

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

140

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1799

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1449

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

350

Virtuālais apmeklējums:

207

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4051

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

414

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2426
Seriālizdevumi 1612
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 676

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 60
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

391

Izslēgto dokumentu kopskaits:

167

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5945

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 126 157 5167
Seriālizdevumi 252 10 762
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Nošizdevumi 12 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 0 942

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1