Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000226

Adrese:

Pagastnams, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., LV-4129

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129165 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Priekuļu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000077397

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0757

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

267 A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

Bibliotēka Mārsnēnu pagastā dibināta 1907. gadā pie Mārsnēnu saviesīgās biedrības. Kara laikā bibliotēka izpostīta. Pamatojoties uz Mārsnēnu pagasta padomes 1922. gada 17. septembra lēmumu, Mārsnēnu saviesīgās biedrības pilnvarotais biedrības priekšsēdētājs Hermanis Kļaviņš 1923. gada 25. aprīlī parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma grāmatas - 491 sējumu bibliotēkas atjaunošanai.

Darbība:

Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta publiskā bibliotēka visām sociālajām grupām ar ierobežojumiem invalīdiem ratiņkrēslos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 14:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonements Grāmatas un periodika
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, galda spēles
4. Datubāzes www.letonika.lv bezmaksas izmantošana
6. SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, printēšana A4 formāta 1 lapa 0.06 EUR
2. Kopēšana, printēšana A4 formāta lapa no abām pusēm 0.09 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

393

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

198

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2462

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1789

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

673

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4701

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

356

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2509
Seriālizdevumi 2179
Nošizdevumi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 10
Bērnu grāmatas 545

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

408

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1162

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5721

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 564 5198
Seriālizdevumi 240 598 520
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 38 7 912

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1