Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000223

Adrese:

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64195005 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Priekuļu novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Sausiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057511

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.05.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0753

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

266A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepas pagastā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Darbība:

Priekuļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kas veic iespieddarbus, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Aktīvo lietotāju skaits 2017.g. 271 t.sk.53 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00 No septembra līdz jūnijam
Otrdiena 09:00 16:00 No septembra līdz jūnijam
Trešdiena 09:00 16:00 No septembra līdz jūnijam
Ceturtdiena 09:00 16:00 No septembra līdz jūnijam
Piektdiena 09:00 16:00 No septembra līdz jūnijam
Sestdiena 09:00 12:00 No septembra līdz jūnijam
Svētdiena Brīvdiena
Papildu informācija:

No jūnija līdz septembrim sekojoši darba laiki: Pirmdiena 9.00 – 18.00 Otrdien 9.00 – 17.00 Trešdien 9.00 – 17.00 Ceturtdien 9.00 – 17.00 Piektdien 9.00 – 16.00 Sestdiena Brīva Svētdiena Brīva

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Internets
2 Grāmatu izsniegšana
3 Laikrakstu un žurnālu izsniegšana
4 Bibliotēkā pieejamo datu bāžu izmantošana
5 Informācijas iegūšana lasītavā
6 Novadpētniecības izpēte, informācijas iegūšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopija/izdruka A4 melnbalta viena lapas puse 0.10 (ar PVN)
2 Kopija/izdruka A4 melnbalta abas lapas puses 0.12 (ar PVN)
3 Kopija/izdruka A4 krāsaina viena lapas puse 0.15 (ar PVN)
4 Kopija/izdruka A4 krāsaina abas lapas puses 0.19 (ar PVN)
5 Kopija/izdruka A3 melnbalta viena lapas puse 0.12 (ar PVN)
6 Kopija/izdruka A3 melnbalta abas lapas puses 0.15 (ar PVN)
7 Kopija/izdruka A3 krāsaina viena lapas puse 0.21 (ar PVN)
8 Kopija/izdruka A3 krāsaina abas lapas puses 0.28 (ar PVN)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

350

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

252

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

214

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2687

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2521

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

166

Virtuālais apmeklējums:

190

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5958

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

165

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4287
Seriālizdevumi 1671
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 258

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

933

Izslēgto dokumentu kopskaits:

601

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15351

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 409 601 13475
Seriālizdevumi 521 1867
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 2 7
Nošizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 102 118 1604

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google