Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000223

Adrese:

Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64195005 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Iestādes vietne Priekuļu novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Benita Sausiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057511

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.05.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0753

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

266A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

01.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1909

Sākums:

Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepas pagastā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Darbība:

Priekuļu novada pašvaldības kultūras, sporta un jauniešu lietu nodaļas struktūrvienība, kas veic iespieddarbus, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Aktīvo lietotāju skaits 2019.g.316 t.sk.64 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Otrdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Trešdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Ceturtdiena 09:00 18:00 No septembra līdz maijam
Piektdiena 09:00 16:00 No septembra līdz maijam
Sestdiena 09:00 12:00 No septembra līdz maijam
Svētdiena Brīvdiena
Papildu informācija:

Vasaras periodā no jūnija līdz augustam darba laiki: Pirmdiena 9:00-18:00 Otrdiena 9:00-17:00 Trešdiena 9:00-17:00 Ceturtdiena 9:00-18:00 Piektdiena 9:00-17:00 Sestdiena - brīvdiena Svētdiena - brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Internets Pilnībā
2 Grāmatu izsniegšana Pilnībā
3 Laikrakstu un žurnālu izsniegšana Pilnībā
4 Bibliotēkā pieejamo datu bāžu izmantošana Pilnībā
5 Informācijas iegūšana lasītavā Pilnībā
6 Novadpētniecības izpēte, informācijas iegūšana Pilnībā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopija/ izdruka :
1 A4 melnbalta viena lapas puse 0.10 (ar PVN)
2 A4 melnbalta abas lapas puses 0.12 (ar PVN)
3 A4 krāsaina viena lapas puse 0.15 (ar PVN)
4 A4 krāsaina abas lapas puses 0.19 (ar PVN)
5 A3 melnbalta viena lapas puse 0.12 (ar PVN)
6 A3 melnbalta abas lapas puses 0.15 (ar PVN)
7 A3 krāsaina viena lapas puse 0.21 (ar PVN)
8 A3 krāsaina abas lapas puses 0.28 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Letonika
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

350

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

316

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

252

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3316

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3015

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

301

Virtuālais apmeklējums:

141

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6667

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

271

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4995
Seriālizdevumi 1668
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 422

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 34
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

913

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1091

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

15173

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 373 1081 12767
Seriālizdevumi 514 10 2371
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1 8
Nošizdevumi 13 14
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 11 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 118 82 1640

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1