Priekules pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000453

Adrese:

Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63461600 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Liepājas CZB
Citas iestādes vietne Priekules novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zenta Svara

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031601

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0377

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

413A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Ziņas par bibliotēkas dibināšanu ir nepilnīgas. Arhīvā atrodamas ziņas par bibliotēkas darbību 1947.gadā. Konversācijas vārdnīcā lasām, ka bibliotēka Priekulē ir 1935.gadā.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas, iesaistās pilsētas sabiedriskajā dzīvē un kultūras dzīves norisēs, sadarbojas ar citām institūcijām un bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 08:30 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena -slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
grāmatas, preses izdevumi, uzziņas, datori un internets
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
kopēšana, printēšana, skenēšana,dokumentu laminēšana, iesiešana A4, A3 melnbalts 0.07
kopēšana, printēšana A4 krāsains 0.61
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

902

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas novada domes ēkas otrajā stāvā

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

190

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

546

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

177

Pārējie:

369

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4674

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3260

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1414

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8982

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1239

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4766
Seriālizdevumi 4216
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 717

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 39

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1212

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2107

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13043

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 428 50 10093
Seriālizdevumi 784 2057 2902
Audiovizuālie resursi 37
Nošizdevumi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 117

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda