Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000485

Adrese:

Dārza iela 8, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63454891 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Priekules novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Krista Auzniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031692

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0412

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

631A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka ir Priekules novada pašvaldības izglītojoša, informatīva kultūras institūcija, kuras darbības mērķis ir pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokementu uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana, bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts, melnbalta, viena lapaspuse EUR 0,07
2. Kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts, melnbalta, abas lapaspuses EUR 0,12
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

107

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1571

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1509

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1964

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

54

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 965
Seriālizdevumi 994
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 104

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

428

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7532

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 0 5426
Seriālizdevumi 273 0 2094
Audiovizuālie resursi 7 0 8
Nošizdevumi 2 0 2
Pārējie dokumenti 2 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 2105

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google