Preiļu novada Saunas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000632

Adrese:

Mehanizatoru iela 2, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26669108 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pauniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0185

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

361B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Darbība:

Bibliotēkas darbības pamatā ir kvalitatīvu iespieddarbu uzkrāšana, saglabāšana un tajos esošās informācijas publiska pieejamība ikvienam lietotājam. Bibliotēkas misija: būt par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Saunas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena. Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve bibliotēkas abonētajām datu bāzēm: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu brīva izmantošana
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Saunas bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
4 Pasākumi Visi bibliotēkas organizētie pasākumi ir bez maksas
5 Izdevumu rezervēšana, termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26669108. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
6 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēkā pieejamo datu bāzu lietošanu.
8 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku, faktogrāfisku uzziņu izpilde.
9 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Bez maksas var lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
10 Datu bāzes Letonika attālināta pieeja Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
11. Attālinātie pakalpojumi Sniedz tematiskās uzziņas, konsultācijas pa telefonu. Autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas e-kataloga izmantošanai, e-grāmatu lasīšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana 0,10 EUR
2 Izdruka no interneta 0,10 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

279,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

154

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

133

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1425

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1294

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3517

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

290

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2192
Seriālizdevumi 1325
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 204

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

455

Izslēgto dokumentu kopskaits:

668

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5350

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 246 4395
Seriālizdevumi 306 422 946
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1 4
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 28 484

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1