Preiļu novada Līču bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000609

Adrese:

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22002497 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Līču bibliotēkas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Līču bibliotēkas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Mičule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

479B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Līču bibliotēka dibināta 1956.gadā kā Sondoru ciema bibliotēka.

Darbība:

Līču bibliotēka sniedz iedzīvotājiem šādus bezmaksas pakalpojumus: grāmatu un preses izdevumu izsniegšana, datoru un interneta izmantošana, uzziņas, iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, kā arī maksas pakalpojumu - izdrukas, kopēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 13:30
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana Izsniegumu lietošanas termiņš - 28 dienas.
3. Uzziņas Var saņemt pēc pieprasījuma.
4. Interneta un datoru izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Līču bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
6. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
7. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
8. Grāmatu rezervācija un lietošanas termiņa pagarināšana Attālināti
9. e-grāmatu bibliotēka Ar bibliotēkas piešķirtu paroli attālināti. Jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam.
10. Lietotāju apmācība Individuālas lietotāju apmācības datoru un interneta izmantošanā pēc pieprasījuma.
11. Autorizācijas datu piešķiršana Autorizācijas dati tiek piešķirti reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem. Tie dod iespēju neapmeklējot bibliotēku, pieprasīt izsniegto grāmatu lietošanas termiņa pagarinājumu, rezervēt grāmatas, kā arī lietot e-grāmatu bibliotēku portālā www.3td.lv.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana, printēšana :
1. 1 Melnbalta A4 lapa (viena puse) - teksts 0,10 EUR
2. 1 Melnbalta A4 lapa (abas puses) - teksts 0,15 EUR
3. 1 Krāsaina A4 lapa (viena puse) - teksts 0,30 EUR
4. 1 Krāsaina A4 lapa (abas puses) - teksts 0,60 EUR
5. 1 Melnbalta A4 lapa (viena puse) - attēls 0,20 EUR
6. 1 Melnbalta A4 lapa (abas puses) - attēls 0,30 EUR
7. 1 Krāsaina A4 lapa (viena puse) - attēls 0,60 EUR
8. 1 Krāsaina A4 lapa (abas puses) - attēls 1,10 EUR
Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem (uzrādot apliecību) maksas pakalpojumiem 30% atlaide
Visi kopēšanas, printēšanas pakalpojumi ir par 0,03 EUR lētāki (par 1 lapu), ja klientam ir savs papīrs
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

672

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

614

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1985

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

149

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 893
Seriālizdevumi 1076
Pārējie dokumenti 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 106

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

592

Izslēgto dokumentu kopskaits:

323

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6503

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 181 247 5214
Seriālizdevumi 407 76 1269
Audiovizuālie resursi 7
Pārējie dokumenti 4 11
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 16 748

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1