Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000578

Adrese:

"Vecsaikava 2", Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26397767 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkataogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Taukule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020970

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1319

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

160B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Praulienas pagasta Saikavas bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1908.gadā Saikavas izglītības biedrībā. Saikavā bija divas skolas Lejasskola un Kalna skola, pirms kara Saikavā bibliotēkas bija katrā skolā vairāk bija jaunatnes grāmatas, ko izsniedza skolotājs. No 1944.-1946.gadam par Saikavas pagasta bibliotekāru strādājis Ilmārs Dreika. Saikavas bibliotēka Praulienas pagasta”Buzulā”atradās no 1967.-1996.gadam. 1996.gada rudenī Saikavas bibliotēkai ierādītas telpas daudzdzīvokļu mājā ”Vecsaikava 2-3” otrajā stāvā.

Darbība:

Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu. Pilnveidot mācību, darba kvalifikāciju un brīvā laika pavadīšanu. Piedāvāt daudzveidīgas datu bāzes, konsultēt informācijas meklēšanā. Attīstīt bibliotēku par publisko e-pakalpojumu saņemšanas vietu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrajā trešdienā seminārs Madonas novada bibliotēkā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Letonika.lv News.lv Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, News.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru, internetu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm.
3. Datori un internets Datoru, interneta un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (maksa par pasta izdevumiem).
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
6. Grāmatu un periodikas bezmaksas izmantošanas iespējas Bibliotēkas krājumā esošo grāmatu, periodikas un citu dokumentu izmantošana. Grāmatu pienešana pensionāriem mājās.
7. Izstādes un pasākumi Literatūru popularizējošas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājuma :
1.1. Melnbalta A4 - 1 lapa 0,07
1.2. A4 - Melnbalts abas puses 0,14
1.3. A4 - Krāsaina 1 lapa 0.28
1.4. A4 - Krāsains abas puses 0.57
.
2. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2715

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

849

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

710

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

139

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1872

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

72

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 656
Seriālizdevumi 1216
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 72

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

324

Izslēgto dokumentu kopskaits:

150

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5875

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 93 150 4524
Seriālizdevumi 231 1336
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 8
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 12 61 658

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1