Pļaviņu novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000097

Adrese:

Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28670664 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pļaviņu novada pašvaldības interneta vietne
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Portāls draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Stāstu bibliotēkas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Grandāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0291

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.05.2010

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4244

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Aizsākums bibliotēkas darbībai Pļaviņās meklējams 1920. gada septembrī, kad tiek nodibināta Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļa. Dokumentāli pierādīts bibliotēkas dibināšanas gads vēl jānoskaidro, taču avoti liecina, ka bibliotēka Pļaviņu miestā darbojusies jau 1922. gadā. 1935. gadā pilsētas bibliotēka ir atradusies vienā ēkā ar pilsētas pašvaldību – Daugavas ielā 29 un krājumā bijušas 1000 grāmatas. Bibliotēku pārzinājis Alfreds Šnitke. Šajā pašā laikā paralēli darbojusies arī Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļas bibliotēka Daugavas ielā 1, kuras krājumā 906 grāmatas. 1937. gadā ar Kultūras fonda domes lēmumu šīs bibliotēkas krājums nodots Pļaviņu pilsētas valdes pārziņā – tātad kļuvis par pilsētas bibliotēkas īpašumu. Pēc Otrā pasaules kara beigām jaunā okupācijas vara dibināja bibliotēkas no jauna, 1946. gada 1. jūlijā oficiāli izveidojot Pļaviņu pilsētas bibliotēku. No 1956. gada, pievienojot Pļaviņu pilsētai Gostiņus, kur arī darbojas bibliotēka, Pļaviņu pilsētas bibliotēka kļūst par Pļaviņu 1. bibliotēku. 2009. gads bibliotēkas vēsturē nāk ar pārmaiņām – tiek izveidots Pļaviņu novads un Pļaviņu 1. bibliotēka kļūst par Pļaviņu novada domes struktūrvienību, iegūstot jaunu nosaukumu un jaunu organizācijas struktūru – Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm – visas novada bibliotēkas, izņemot Pļaviņu novada bērnu bibliotēku, kļūst par novada bibliotēkas filiālēm un sāk strādāt centralizētā modelī, kur novada bibliotēka veic administratīvās un koordinējošās funkcijas. No 2015. gada februāra arī Pļaviņu bērnu bibliotēka ir novada bibliotēkas filiāle. 2004. gadā bibliotēka sāk strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, veidojot bibliotēkas lietotāju datubāzi un atspoguļojot krājumu BIS. No 2010. gada bibliotēkas krājums ir pilnībā atspoguļots e-katalogā, kas ļāva uzsākt automatizētu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu.

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, kultūras un izglītības, sabiedriskās saskarsmes centrs novadā un pilsētā, kas sniedz iedzīvotājiem informācijas pakalpojumus, piedāvā mūžizglītības iespējas; rada nodrošinājumu saturīgai brīvā laika pavadīšanai un izklaidei, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājībā un vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Svētdiena - brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, žurnālu u.c. bibliotēkas rīcībā esošo dokumentu abonements Iespēja bezmaksas patapināt izmantošanai mājās bibliotēkas krājumā esošos dokumentus
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, lietotājam pēc pieprasījuma pasūtītām no citām bibliotēkām
3. Izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu u.c. dokumentu rezervēšana, lietošanas termiņu pagarināšana pa mob. t. 28670664, e-pastu: biblioteka@plavinas.lv, kā arī izmantojot bibliotekāra piešķirtos autorizācijas rīkus e-katalogā: https://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. E-dokumentu piegāde lietotāja e-pastā Uz bibliotēkas lietotāja e-pastu pēc pieprasījuma nosūtam ieskenētus dokumentus no bibliotēkas krājuma
6. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve interneta datubāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka. Ar bibliotēkā saņemtiem autorizācijas rīkiem iespējama datubāzes Letonika attālinātā pieeja (atrodoties ārpus bibliotēkas)
7. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
9. Palīdzība un konsultācijas dažādu e-pakalpojumu saņemšanā E-Latvija piedāvātie tiešsaistes pakalpojumi
10. Dažādi tematiski, literāri un novadpētnieciski sarīkojumi Katru mēnesi bibliotēka piedāvā apmeklēt kādu no bibliotēkas organizētajiem sarīkojumiem
11. Tematiskas plaukta izstādes Katru mēnesi bibliotēka piedāvā tematiskas plaukta izstādes, veltītas izcilu personību jubilejām, atceres dienām. Tāpat piedāvājam literatūras izstādes saistībā ar dažādiem aktuāliem notikumiem, novadpētniecības kolekcijas materiālu tematiskas kopas.
12. Lasītāju klubiņš Sarunas par lasītajām grāmatām, kuras gribas ieteikt izlasīt citiem, katra mēneša pēdējā trešdienā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana / Datorizdruka:
1.1. 1 A4 formāta lapa, melnbalta (no vienas puses) 0.12
1.2. 1 A4 formāta lapa, melnbalta (no abām pusēm) 0.14
1.3. 1 A4 formāta lapa, krāsaina (no vienas puses) 0.52
1.4. 1 A3 formāta lapa, melnbalta (no vienas puses) 0.24
1.5. 1 A3 formāta lapa, melnbalta (no abām pusēm) 0.30
1.6. 1 A3 formāta lapa, krāsaina (no vienas puses) 0.96
.
2. Skenēšana 1 vienība - 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bibliotēkas grāmatu krātuve Daugavas 50 Pašvaldības īpašums 1958
Pļaviņu novada Kultūras centrs Daugavas 49 Pašvaldības īpašums 1952
Teritorijas kopējā platība (m2):

1425

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka izvietota vienā ēkā ar Pļaviņu novada Kultūras centru

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

153,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

99

Pārējie:

1024

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11500

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11290

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

210

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

25450

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

272

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11103
Seriālizdevumi 14309
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 1

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 608
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 317
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 291

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1640

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2182

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

24475

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 648 1045 17967
Seriālizdevumi 990 1133 6379
Audiovizuālie resursi 2 1 71
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 31
Pārējie dokumenti 19
Elektroniskie resursi 3 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 21

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

2

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 550 550