Piedrujas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000408

Adrese:

"Jaunība", Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26607258 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Račicka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018849

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1244

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

808A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

13.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1953

Darbība:

Iedzīvotāju iesaistīšana bibliotekāro pakalpojumu saņemšanā, literatūras izsniegšana, informācijas tehnoloģiju piedāvāšana iedzīvotāju interešu apmierināšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 14:00
Sestdiena 12:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
3 Uzziņas Uzziņu sagatavošana, konsultāciju sniegšana
4 Brīvpieejas krājums Grāmatas un citi dokumenti līdznešanai
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka ir pārcelta uz bijušo skolas ēku.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1964

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1631

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

333

Virtuālais apmeklējums:

2805

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5420

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

525

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3487
Seriālizdevumi 1927
Elektroniskais krājums (summa) 6
E-grāmatas 1
Audio grāmatas 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 530

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 396
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 196
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

472

Izslēgto dokumentu kopskaits:

500

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5619

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 281 402 5276
Seriālizdevumi 191 98 343
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 57 18 916

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1