Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012460

Adrese:

Kūlēni, Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65163511 @ 65163635
Pagasta padomē 65163698 65163635

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0955

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3442

Akreditācijas datums:

30.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pērses pamatskolas bibliotēka dibināta1972. gadā.

Darbība:

Kokneses novada Pērses pamatskolas bibliotēka nodrošina literatūras un informācijas piejamību, sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus, uzziņas skolēniem un pedagogiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 17:00
Otrdiena 14:00 17:00
Trešdiena 14:00 17:00
Ceturtdiena 14:00 17:00
Piektdiena 14:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

4393

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

27

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

40

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

6

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

144

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

50

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

350

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

282

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 350
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 210
Bērnu grāmatas 54

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

73

Izslēgto dokumentu kopskaits:

424

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3288

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 73 424 3247
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 56 200 990
Bērnu grāmatas 17 224 228

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 0
Lasītājiem 0
Datubāžu kopskaits:

0