Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000140

Adrese:

Krustceles, Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64324329 25608756 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Girs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480502

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0548

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

694A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1944.gadā, tā atrodas Pededzes tautas nama otrajā stāvā kopš 1976. gada. Bibliotēkas telpas ir plašas, gaišās, ar jaunām mēbelēm. 2018. gadā veikti uzlabojumi infrastruktūras jomā- nomainīti logi. Turpmāk plānots uzlabot elektroinstalācijas un apkures sistēmas.

Darbība:

Pildīt amata pienākumus vietējas sabiedrības labklājībai ar rūpību un atbildības sajūtu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 16:00
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Ceturtdiena 07:30 16:00
Piektdiena 07:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma, tai skaitā bezvadu (WiFi) interneta- bezmaksas izmantošana Portatīvo datoru noma pieaugušājiem pagasta iedzīvotājiem Filmas portālos www.filmas.lv, www.diva.lv, http://cinema.mosfilm.ru/films/
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizātājām datu bāzēm www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
4. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu. novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem Uzziņu literatūra un enciklopēdijas Jaunieguvumu dienas ( katra mēneša trešā trešdiena) Bibliotekārās stundas skolēniem (orientēšana bibliotēkā, pakalpojumi, dažādas izstādes un pasākumi) Novadpētniecības materiāli par pagastu SBA iespējas Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana (t. 64324329, 25608756)
5. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas individuālās apmācības darbam ar internetu, datoru un datu bāzēm, individuālās konsultācijas
6. Bērnu rotaļu stūrītis Vismazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem un jaunāko klašu skolēniem, māmiņām ar bērniem ir iespēja rotaļāties un pavadīt brīvo laiku bibliotēkā bērnu stūrītī ar atbilstošo bērniem mēbeli un mīkstām rotaļlietām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka, skenēšana Maksas pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ir apstiprināti 26.09.2013. lēmums Nr. 440, protokols Nr. 17,44. p.
1.1. - Kopiju un iizdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem (DB) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.07 (PVN nepiemēro) 0.11 (PVN nepiemēro) 0.14 (PVN nepiemēro) 0.21 (PVN nepiemēro) 0.14 (PVN nepiemēro) 0.23 (PVN nepiemēro) 0.28 (PVN nepiemēro)
1.2. Kopiju un izdruku izgatavošana no apmeklētāja materiāliem (resursiem) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.07 (PVN piemēro) 0.11 (PVN piemēro) 0.14 (PVN piemēro) 0.21 (PVN piemēro) 0.14 (PVN piemēro) 0.28 (PVN piemēro) 0.57 (PVN piemēro) 0.85 (PVN piemēro)
2. Skenēšana no bibliotēku krājumiem 0.14 (PVN nepiemēro)
3. Skenēšana no citiem resursiem 0.14 (PVN piemēro)
4. Drukas pakalpojumi Alūksnes novada domes lēmums Nr. 151 "Par maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" ietvaros iegādātās aparatūras", 23.04.2015, sēdes protokols Nr. 9,18.p. Cenas ir izliktas bibliotēkā redzamā vietā
4.1. A4 melnbalts 5% - 50% pārklājums A4 melnbalts 50% - 100% pārklājums A3 melnbalts 5% - 50% pārklājums A3 melnbalts 50% - 100% pārklājums A4 krāsains5% - 50% pārklājums A4 krāsains 50% - 100% pārklājums A3 krāsains5% - 50% pārklājums A3 krāsains 50% - 100% pārklājums 0.08 (ar PVN) 0.25 (ar PVN) 0.17 (ar PVN) 0.51 (ar PVN) 0.34 (ar PVN) 0.79 (ar PVN) 0.68 (ar PVN) 1.57 (ar PVN)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

253

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2536

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1341

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1195

Virtuālais apmeklējums:

337

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2843

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

402

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1095
Seriālizdevumi 1746
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 331

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

518

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1124

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6360

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 197 46 5088
Seriālizdevumi 320 1078 1255
Audiovizuālie resursi 1 0 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 62 0 978

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2