Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000140

Adrese:

"Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25608756 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mirdza Korne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480502

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0548

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

694A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1944.gadā

Darbība:

Bibliotēka ir dažādu paaudžu, interešu, kultūru un dzīvesveida saplūšana vienuviet.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 09:30 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:00
Piektdiena 08:00 16:30 Pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
3. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
4. Krājums Daiļliteratūras, nozaru literatūras, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu pieejamība bērniem un pieaugušajiem, mob. tālr.25608756
5. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas individuālās apmācības darbam internetā, informācijas meklēšana datu bāzēs, individuālās konsultācijas.
6. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
7. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
8. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam no bibliotēkas krājuma skenētu dokumentu sūtīšanu, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.pededze@aluksne.lv
9. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 25608756, e-pastu: bibl.pededze@aluksne.lv Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
10. Literatūras izstādes, tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri skatāmas tematiskās izstādes un ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus.
11. SBA- starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Pededzes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kopēšana, izdruka, skenēšana Maksas pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ir apstiprināti 26.09.2013. lēmums Nr. 440, protokols Nr. 17,44. p.
1. Kopiju un iizdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem (DB):
1.1. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 (PVN nepiemēro)
1.2. Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 (PVN nepiemēro)
1.3. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 (PVN nepiemēro)
1.4. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 (PVN nepiemēro)
1.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.14 (PVN nepiemēro)
1.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.23 (PVN nepiemēro)
1.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.28 (PVN nepiemēro)
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no apmeklētāja materiāliem (resursiem):
2.1. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 (PVN piemēro)
2.2. Melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 (PVN piemēro)
2.3. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 (PVN piemēro)
2.4. Melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 (PVN piemēro)
2.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.14 (PVN piemēro)
2.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 (PVN piemēro)
2.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 (PVN piemēro)
2.8. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 (PVN piemēro)
.
3. Drukas pakalpojumi: Cenas ir izliktas bibliotēkā redzamā vietā
3.1. A4 Melnbalts 5% - 50% pārklājums 0.08 (ar PVN)
3.2. A4 Melnbalts 50% - 100% pārklājums 0.25 (ar PVN)
3.3. A3 Melnbalts 5% - 50% pārklājums 0.17 (ar PVN)
3.4. A3 Melnbalts 50% - 100% pārklājums 0.51 (ar PVN)
3.5. A4 Krāsains 5% - 50% pārklājums 0.34 (ar PVN)
3.6. A4 Krāsains 50% - 100% pārklājums 0.79 (ar PVN)
3.7. A3 Krāsains 5% - 50% pārklājums 0.68 (ar PVN)
3.8. A3 Krāsains 50% - 100% pārklājums 1.57 (ar PVN)
Alūksnes novada domes lēmums Nr. 151 "Par maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" ietvaros iegādātās aparatūras", 23.04.2015, sēdes protokols Nr. 9,18.p.
.
4.1. Skenēšana no bibliotēku krājumiem 0.14 (PVN nepiemēro)
4.2. Skenēšana no citiem resursiem 0.14 (PVN piemēro)
.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1725

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1321

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

404

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2840

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

558

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1623
Seriālizdevumi 1217
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 476

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 129
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 107
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

664

Izslēgto dokumentu kopskaits:

35

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6346

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 35 5285
Seriālizdevumi 426 1049
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 81 13 919

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2