Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012836

Adrese:

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63498388 @ 63498388

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4113900994

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.11.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0359

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2975

Akreditācijas datums:

05.11.2014

Akreditācijas termiņš:

04.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Darbība:

Izglītības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 11:00
Otrdiena 9:00 11:00
Otrdiena 14:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 11:00
Papildu informācija:

Bibliotēka ir pieejama arī starpbrīžos.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Teritorijas kopējā platība (m2):

1067

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

280

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

110

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

170

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

874

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

502

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 654
Seriālizdevumi 220
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 588
Bērnu grāmatas 66

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

73

Izslēgto dokumentu kopskaits:

33

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8779

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 40 8779
Seriālizdevumi 33 33
Pārējie dokumenti 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 40 3285
Bērnu grāmatas 5245

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1