Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000451

Adrese:

"Saulrieti", Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29241905 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lita Šildere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000061593

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0405

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

789B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925.gadā bibliotēku dibinājusi Aizputes apriņķa Ulmales pagasta lauksaimniecības biedrība

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību, izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Bibiliotēkas darba laiks mainās 1.aprīlī un 1.novembrī

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatpakalpojumi Bibliotēkā visiem interesentiem ir pieejami bibliotēkas pamatpakalpojumi
2. Datubāzes Pieejamas datu bāzes - Lursoft (news); letonika.lv; LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) datubāzes; filmas
3. Internets, datori, bezvadu internets Bezmaksas internets un datoru izmantošana, bezmaksas Wi-Fi internets
4. Datorapmācība Bezmaksas datorapmācība interesentiem pēc iespējām
5. Bibliotēkas krājums Informācija par lasāmvielas pieejamību un informācijas iegūšanu par to Ulmales bibliotēkas un citu bibliotēku krājumiem kopkatalogā
6. SBA Iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām, ja to nav Ulmales b-kas krājumā
7. Lasāmvielas piegāde uz mājām Lietotājiem, kuriem nav iespēju nokļūt bibliotēkā, - lasāmviela tiek piegādāta uz mājām
8. Izstādes un pasākumi Ikvienam interesentam ir iespēja apskatīt bibliotēkā izkārtotās izstādes un piedalīties pasākumos
9. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkā tiek sniegtas dažādas uzziņas un konsultācijas
10. Grāmatu rezervācija Iespējams rezervēt grāmatas, izmantojot e-pastu un telefona sakarus, kā arī klātienē
11. Grāmatas elektroniski Reģistrējoties bibliotēkā, iespējams lasīt grāmatas elektroniski "3td e-GRĀMATU bibliotēkā"
12. Galda spēles Bibliotēkā ir pieejamas galda spēles
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pakalpojums - duša, veļas automāts Pieejams maksas pakalpojums par dušu un veļas automātu. Bezmaksas ir noteiktām kategorijām saskaņā ar Pāvilostas novada domes lēmumu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

637

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

58

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

984

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

830

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

154

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4621

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

251

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 442
Seriālizdevumi 4179
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 199

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 71
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

531

Izslēgto dokumentu kopskaits:

326

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

2355

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 192 16 2016
Seriālizdevumi 339 310 339
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3 0 411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1