Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000451

Adrese:

"Saulrieti", Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29241905 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas CZB
Citas iestādes vietne Pāvilostas nov.pašvaldība
Citas iestādes vietne LR KM Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lita Šildere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000061593

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0405

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

789A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību, izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Bibiliotēkas darba laiks mainās 1.aprīlī un 1.novembrī

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

637

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

64

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

49

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

827

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

675

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3672

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

101

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 358
Seriālizdevumi 3314
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 66

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 135
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 90

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

428

Izslēgto dokumentu kopskaits:

617

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2440

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 115 276 2127
Seriālizdevumi 313 341 313
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 404

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda