Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000451

Adrese:

"Saulrieti", Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29241905 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas CZB
Citas iestādes vietne Pāvilostas nov.pašvaldība
Citas iestādes vietne LR KM Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lita Šildere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000061593

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0405

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

789A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību, izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Bibiliotēkas darba laiks mainās 1.aprīlī un 1.novembrī

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

637

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

67

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

48

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1066

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

887

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3878

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

187

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 269
Seriālizdevumi 3609
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 48

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

558

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2629

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2406 122 240 2288
Seriālizdevumi 318 341 318 341
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 362 38 400

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

32

Tematiskie pasākumi:

2