Pārgaujas novada Raiskuma pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000229

Adrese:

Dzelmes 1, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64127832
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Pārgaujas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Vilciņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900009116276

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0760

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

289 A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1896.g.

Darbība:

Raiskuma pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus. Bibliotēkas galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam. Bibliotēkas funkcijas: lasītāju apkalpošana, informācijas sniegšana, informācijas apkopošana un saglabāšana, literatūras popularizēšana, sociālās vides veidošana, kultūras funkciju veikšana, starpbibliotekārā sadarbība, komunikācijas nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 -14:00 Darbs grāmatu izsniegšanas punktā Kūdumā : katra mēneša pēdējā ceturtdienā 08:30-10:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1493

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1404

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3681

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

88

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1901
Seriālizdevumi 1780
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 130

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

540

Izslēgto dokumentu kopskaits:

787

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4800

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 180 93 3707
Seriālizdevumi 360 694 1085
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 29 37 469

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1