Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012543

Adrese:

Pamūšas skola, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63956235 @ 63956235

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0420901298

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1121

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3533

Akreditācijas datums:

08.03.2018

Akreditācijas termiņš:

07.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Darbība:

Bibliotēkā tiek iegādāta nepieciešamā mācību literatūra, daiļliteratūra un izziņas literatūra. Notiek dažādi tematiskie pasākumi, tiek rīkotas izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:40
Pirmdiena 11:20 14:30
Pirmdiena 15:10 16:30
Otrdiena 08:00 08:40
Otrdiena 09:40 11:10
Otrdiena 15:10 17:00
Trešdiena 08:00 08:40
Trešdiena 11:20 13:10
Trešdiena 14:30 16:30
Ceturtdiena 08:00 09:30
Ceturtdiena 10:30 11:10
Ceturtdiena 12:30 13:10
14:20 16:40

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas lietošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1879

Teritorijas kopējā platība (m2):

6322

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

97

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

660

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

290

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

370

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1446

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

570

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1350
Seriālizdevumi 96

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

666

Izslēgto dokumentu kopskaits:

369

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5744

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 402 105 5717
Seriālizdevumi 264 264
Audiovizuālie resursi 27

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1