Pampāļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000737

Adrese:

Pumpuriņi, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63865698 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Sukute

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031137

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0882

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

334A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00 Metodiskā diena
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena Brīvs
Svētdiena Brīvs

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. internets, wifi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, printēšana A5 vienpusējā (melnbalta) A5 vienpusējā (krāsaina) A4 vienpusējā(melnbalta) A4 vienpusējā(krāsaina) A3 vienpusēja(melnbalta) A3 vienpusēja(krāsaina) A5 divpusējā (melnbalta) A5 divpusējā (krāsaina) A4 divpusējā (melnbalta) A4 divpusējā (krāsaina) A3divpusējā(melnbalta) A3 divpusējā (krāsaina) 0.03 0.09 0.08 0.18 0.15 0.37 0.08 0.18 0.15 0.37 0.29 0.74
2. Laminēšana A4 A5 0.95 0.60
3. Brošēšana -50 lpp. no51-100lpp. 1.21 1.72
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

155

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1195

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

753

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

442

Virtuālais apmeklējums:

53

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3420

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

739

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1980
Seriālizdevumi 1389
Attēlizdevumi 51
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 909

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 122
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 111
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

654

Izslēgto dokumentu kopskaits:

409

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9406

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 173 404 7291
Seriālizdevumi 478 2080
Audiovizuālie resursi 5 7
Attēlizdevumi 3 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 67 28 1789

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda