P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013465

Adrese:

Antonijas iela 1, Rīga, LV-1010

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67332620 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lija Blūma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1489

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena09:00-13:00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Antonijas iela1 Valsts īpašums 1875.
Teritorijas kopējā platība (m2):

59,3

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

2

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

36

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

0

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

443

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

443

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1494

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1494

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

77

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

21424

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 77 0 21424

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1