Ozolnieku novada Vainu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000332

Adrese:

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63057074 @ 63057827
Novada domē 63084721 @ 63050868
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ozolnieku novads
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Sproģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001716979

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1353

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

106A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Izraksts no Jelgavas zonālā valsts arhīva: Jelgavas rajona Cenu ciema DDP izpildkomitejas dokumentos sākot ar 1950. gadu sēžu protokolos ir redzamas atskaites un ziņojumi par Cenu ciema 1. bibliotēkas darbu, bet lēmuma par bibliotēkas dibināšanu nav.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka, pieejama pieaugušajiem un bērniem, apkalpo Branku ciema un apkārtējo viensētu iedzīvotājus. Bibliotēkā pieejamas grāmatas, preses izdevumi,internets, datori.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena; Pusdienas pārtraukums 12:00-12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
3. grāmatu un periodikas izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana melnbaltā EUR 0.06
2. kopēšana krāsainā EUR 0.18
3. printēšana melnbaltā EUR 0.06
4. printēšana krāsainā EUR 0.18
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.ozolnieki.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

155

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2839

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1994

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

845

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6450

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

932

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3958
Seriālizdevumi 2492
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1122

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

647

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7973

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 303 238 6569
Seriālizdevumi 318 409 1401
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 51 92 242

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft