Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000335

Adrese:

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63050184 @
Novada domē 63084721 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ozolnieku novads
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Krieķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001716998

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1363

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

115B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par Ozolnieku bibliotēkas priekšteci uzskatāma Ozolnieku Sadraudzības biedrības bibliotēka, kas izveidota 1921.gadā. Sākumā šī bibliotēka atradās Ozolnieku pamatskolā, atsevišķā telpā 3 grāmatu skapjos glabājās 591 sējums. Diemžēl, šī krājuma daļa pēc 2. Pasaules kara nav saglabājusies. Vecākās bibliotēkā saglabātās inventāra grāmatas pirmais ieraksts datēts ar 1947. gadu.

Darbība:

Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt cilvēkiem prieku un gandarījumu par izlasīto un iegūto informāciju. Bibliotēka sniedz universālo informācijas pakalpojumu sava mikrorajona - Ozolnieku pagasta iedzīvotājiem, bibliotekārā darba procesi ir automatizēti, tiek veidots Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs, kas pieejams tiešsaistē. Bibliotēka ir konsultatīvais un koordinācijas centrs sava novada 4 bibliotēkām. Kā bibliotēkas struktūrvienība darbojas ārējais apkalpošanas punkts līdz 2018.g.1.septembrim Cenu pagasta Jaunpēterniekos, no 1.decembra tas pārcelts uz Salgales pagasta Emburgu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 17:00 *Semināru, kursu gadījumā, ja jāpiedalās visiem darbiniekiem - slēgts
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 9:00 15:00 Jūnijā, jūlijā, augustā - slēgts
Papildu informācija:

Vasaras mēnešos - jūnijā, jūlijā, augustā - sestdienās slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu izsniegšana/saņemšana
2. Datoru, interneta lietošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdrukas A 4 melnbalts A3 melnbalts A4 Krāsains 1/4 lapas aizpildījums 1/2 lapas aizpildījums pilns lapas aizpildījums 0,06 (vienpusēji) 0,10 (divpusēji) 0,10 (vienpusēji) 0,16 (divpusēji) 0,25 0,50 0,75
SBA pakalpojumi pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Ozolnieku novads
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

277

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1004

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

301

Pārējie:

703

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11543

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8425

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3118

Virtuālais apmeklējums:

2249

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21646

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2860

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13801
Seriālizdevumi 7820
Audiovizuālie resursi 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3278

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 138
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 100

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1790

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1247

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20345

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 684 609 17952
Seriālizdevumi 1106 638 2346
Audiovizuālie resursi 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 116 43 2782

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 7 7
Teksta dokumenti - Lappuses 226 226