Ozolnieku novada Ānes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000334

Adrese:

Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63055605 @
Novada domē 63050241 @ 63050241
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ozolnieku novada dome
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada kopkatalogs
Sociālie tīkli Ānes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jevgēnija Noreiko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001716983

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.05.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1351

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1962.gadā kā celtniecības keramikas rūpnīcas „Spartaks" arodbiedrības bibliotēka. No 2008.gada Ānes bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās.

Darbība:

Bibliotēkas grāmatu krājums, dažādi preses izdevumi ļauj iedzīvotājiem gūt plašu informāciju viņus interesējošās jomās. Daudz tiek izmantota bibliotēkas piedāvātā iespēja iedzīvotājiem internetā ērti un ātri apmaksāt rēķinus, meklēt un atrast darba piedāvājumus, kā arī sazināties dažādos sociālos tīklos. Šim nolūkam apmeklētājiem bibliotēkā ir 4 brīvpieejas datori. Drukāšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumi iespējami, izmantojot bibliotēkas printeri un multifunkcionālo iekārtu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Trešdiena - Metodiskā diena; pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkas pamatpakalpojumi Iespieddarbu izsniegšana, datoru un interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 melnbalta lapa EUR 0.06
Kopēšana A4 melnbalta lapa no abām pusēm EUR 0.10
Kopēšana A4 krāsaina lapa EUR 0.18
Datora izdrukas A4 melnbalta lapa EUR 0.06
Datora izdrukas A4 krāsaina lapa EUR 0.18
Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Ozolnieku novads
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

1071

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,26

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

313

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

215

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4846

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3397

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1449

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6509

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

622

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3856
Seriālizdevumi 2650
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 664

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

848

Izslēgto dokumentu kopskaits:

463

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6654

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 352 109 5363
Seriālizdevumi 494 354 1288
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 72 968

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1