Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000576

Adrese:

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829589 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Kokare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042408

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1317

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

158A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951. gads (pēc inventāra grāmatas), tā bija Meirānu bibliotēka.

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas sanemšanu, sniedzot visiem pieejamu bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un maksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 19:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Otrdiena - ārējās apkalpošanas punktā Ošupē

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64829589, e-pastu osupe.bib@inbox.lv
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Degumnieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām
Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.07
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.28
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) EUR 0.14
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) EUR 0.57
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.11
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (melnbaltas) EUR 0.23
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 0.57
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums 25% - 100% EUR 1.00
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 1.00
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25%-100% EUR 2.00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējās apkalpošanas punkts Ošupē Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

717

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

193

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2219

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1267

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

952

Virtuālais apmeklējums:

266

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4417

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2043
Seriālizdevumi 2374
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 214

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

557

Izslēgto dokumentu kopskaits:

650

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5396

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 186 303 4614
Seriālizdevumi 371 347 772
Audiovizuālie resursi 6
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 38 53 313

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3