Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000576

Adrese:

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829589 @
@
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Kokare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042408

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1317

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

158A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951. gads (pēc inventāra grāmatas), tā bija Meirānu bibliotēka.

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas sanemšanu, sniedzot visiem pieejamu bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un maksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Otrdiena - ārējās apkalpošanas punktā Ošupē Pusdienu pārtraukums 13.00-14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64829589, e-pastu osupe.bib@inbox.lv
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Degumnieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām
Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.07
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.28
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) EUR 0.14
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) EUR 0.57
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.11
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (melnbaltas) EUR 0.23
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 0.57
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums 25% - 100% EUR 1.00
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 1.00
Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25%-100% EUR 2.00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējās apkalpošanas punkts Ošupē Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

717

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2396

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1477

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

919

Virtuālais apmeklējums:

196

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5078

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

410

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2076
Seriālizdevumi 3002
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 235

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

599

Izslēgto dokumentu kopskaits:

541

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5489

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4684 203 156 4731
Seriālizdevumi 737 396 385 748
Audiovizuālie resursi 6 6
Elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 275 59 6 328

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

44

Tematiskie pasākumi:

8