Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000576

Adrese:

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Kruška

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042408

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Ošupes ārējās apkalpošanas punkts Ošupe 1, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4830

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

158B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

1951. gads (pēc inventāra grāmatas), tā bija Meirānu bibliotēka.

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamu bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un maksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 15:00 18:00 09:00-14:00 Ošupes ārējā apkalpošanas punktā
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

12:00 - 13:00 - pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64829589, e-pastu osupe.bib@inbox.lv, degumniekubiblioteka@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Degumnieku bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām
9. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana un printēšana :
1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.07
2. A4 lapas 1 puse - Krāsaina EUR 0.28
3. A4 lapas abas puses - Melnbalta EUR 0.14
4. A4 lapas abas puses - Krāsainas EUR 0.57
5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.11
6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas EUR 0.23
7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.57
8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.00
9. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.00
10. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.00
.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējās apkalpošanas punkts Ošupē Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

717

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18