Ošupes pagasta bibliotēka [reorganizēta 30.11.2011.,Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000575

Adrese:

Ošupe 1, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4830

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Pārskata periods
2011
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

124

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Lasītāju kopskaits:

55

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

855

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

599

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

999

Grāmatas:

426

Seriālizdevumi:

573

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

54

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

38

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits:

34

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits:

4

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

847

Krājumu kopskaits pārskata perioda beigās:

2252

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Krājums pārskata perioda beigās
Grāmatas 2607 357 2250
Seriālizdevumi 490 490
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Krājums pārskata perioda beigās
Bērnu grāmatas 7 7

Informācijas tehnoloģijas

Datoru kopskaits:

4

Datori pa lietošanas veidiem:
Datora lietotāju veidi Datoru skaits
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Interneta pieslēguma veids:

Pastāvīgais
Bezvadu

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju:

40,95

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju:

15,55

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju:

18,16

Krājuma apgrozība:

0,44

Tematiskie pasākumi:

1

Izstādes:

6