Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013389

Adrese:

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67962141 @
Koledžā 67962141 @ 67962141
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nadežda Fomina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1888

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.05.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965 gadā, kā mācību iestādes PPTS-35 bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka veic audzēkņu, studentu, pedagogu, skolas darbinieku apkalpošanu. Nodarbojas ar grāmatu fonda komplektēšanu, apstrādi, uzglabāšanu, pieejamības nodrošināšanu. Veic darbu elektroniskā kataloga veidošanā. Popularizē jaunāko literatūru. Veic informācijas darbu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums: 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums: 12:00-12:30
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums: 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienas pārtraukums: 12:00-12:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdēja ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav OMTK bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
3. Skenēšana Skenēšana no grāmatām un citiem dokumentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana kopēšana (A4 formāts) 0.07 EUR - viena lapa
2. Izdruka ar lazerprinteri lapas izdrukāšana (A4 formāts) 0.14 EUR - viena lapa
3. Datori un internets Izmantošana privātam vajadzībām 0.43 EUR - par vienu stundu
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

156

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

177

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8894

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3584

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2410

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2410

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

167

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3237

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

21589

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 24538 99 3168 21469
Seriālizdevumi 25 18 25 18
Audiovizuālie resursi 52 52
Sīkiespieddarbi 44 50 44 50

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

3