Ogres novada Madlienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000601

Adrese:

Taurenīši, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65039026 @
Bibliotēkā
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Liepa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1463

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

49B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus Madlienas pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft datu bāzei Laikrakstu bibliotēka
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Madlienas bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot SBA
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana EUR 0,04
Printēšana EUR 0,09
Skenēšana EUR 0,71
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

305

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

332

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

122

Pārējie:

210

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5196

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3809

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1387

Virtuālais apmeklējums:

1834

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9578

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

754

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4009
Seriālizdevumi 5562
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 434

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

926

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1300

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13354

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 429 248 12289
Seriālizdevumi 496 1052 1035
Audiovizuālie resursi 1 29
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11 221
Bērnu grāmatas 68 54 1488

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1