Ogres novada Madlienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000601

Adrese:

Taurenīši, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65039026 @
Bibliotēkā
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Liepa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1463

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

49B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus Madlienas pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft datu bāzei Laikrakstu bibliotēka
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Madlienas bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot SBA
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana EUR 0,04
Printēšana EUR 0,09
Skenēšana EUR 0,71
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

305

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

119

Pārējie:

205

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4437

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3312

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1125

Virtuālais apmeklējums:

397

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10188

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1016

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4175
Seriālizdevumi 6010
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 689

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

839

Izslēgto dokumentu kopskaits:

549

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13163

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11463 301 11764
Seriālizdevumi 1192 538 549 1181
Audiovizuālie resursi 28 28
Pārējie dokumenti 190 190
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 554 59 613

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

67

Tematiskie pasākumi:

10

Projektizstrāde:

1