Ogres novada Madlienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000601

Adrese:

Taurenīši, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65039026 @
Bibliotēkā
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Liepa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1463

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

49B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945.

Darbība:

Sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus Madlienas pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft datu bāzei Laikrakstu bibliotēka
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Madlienas bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot SBA
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana EUR 0,04
2 Printēšana EUR 0,09
3 Skenēšana EUR 0,71
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

305

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

355

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Pārējie:

229

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5013

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3903

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1110

Virtuālais apmeklējums:

19

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10767

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

740

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4326
Seriālizdevumi 6439
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 254

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

839

Izslēgto dokumentu kopskaits:

596

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

13597

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 595 12035
Seriālizdevumi 497 1532
Audiovizuālie resursi 1 1 29
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 6 220
Bērnu grāmatas 52 44 1496

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1