Novadnieku pagasta tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000736

Adrese:

Mežvidi, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63881855 29173537 @
Pagasta padomē 63881724 @ 63821463
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Saldus pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Saldus un Brocēnu novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Treinovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018213

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0007

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

333A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Vadoties pēc arhīva materiāliem, bibliotēka varētu būt dibināta 1946. gadā, jo Kuldīgas apriņķa Sātiņu pagasta DDP izpildu komitejas algu sarakstos ir ziņas, ka Viktors Riņķis 1946. gada decembrī saņēmis atalgojumu kā tautas nama un bibliotēkas vadītājs. Pirmie ieraksti bibliotēkas inventāra grāmatā veikti ar 1950. gada 15. maiju.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Nodrošina brīvu pieeju bibliotēkas krājumiem, nosaka bezmaksas interneta izmantošanu. Veic jaunieguvumu komplektēšanu, to apstrādi, uzskaiti, krājumu izsniedz elektroniski. Pilda komunikācijas centra funkcijas, organizē pasākumus visām vecuma un sociālām grupām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika un Lursoft
4. Kopkatalogs Bezmaksas piekļuve Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku kopkatalogam un Kurzemes virtuālajam kopkatalogam
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Novadnieku pagasta bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
7. Izstādes un ekspozīcijas Dažādu izstāžu un ekspozīciju bezmaksas apskate
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A5 0.03 (euro bez PVN)
2. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A4 0.07 (euro bez PVN)
3. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A3 0.13 (euro bez PVN)
4. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts -divpusēja A5 0.07 (euro bez PVN)
5. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts - divpusēja A4 0.13(euro bez PVN)
6. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos melnbalts teksts un attēls Lapas formāts - divpusēja A3 0.26(euro bez PVN)
7. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A5 0.08(euro bez PVN)
8. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A4 0.16(euro bez PVN)
9. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - vienpusēja A3 0.33(euro bez PVN)
10. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - divpusēja A5 0.16(euro bez PVN)
11. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - divpusēja A4 0.33(euro bez PVN)
12. Drukāšana un kopēšana publisko interneta pieejas punktos krāsains teksts un attēls Lapas formāts - divpusēja A3 0.66(euro bez PVN)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

2123,2

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1638

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1447

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

191

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8697

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

298

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6007
Seriālizdevumi 2670
Attēlizdevumi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 722

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 234
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 124
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 110

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

570

Izslēgto dokumentu kopskaits:

834

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8790

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 380 6923
Seriālizdevumi 368 453 1839
Audiovizuālie resursi 1 3
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 26 1631

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1